Revalidatie bij Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS)

Revalidatiecentrum MedifitReha biedt gespecialiseerde zorg aan mensen met de diagnose ALS / Amytrofe Lateraal Sclerorse.

Wat is ALS?

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een ziekte van de zenuwcellen (motorneuronen), die de spieren aansturen. Hierdoor komen de signalen vanuit de hersenen niet meer aan bij de spieren. Dit leidt tot spierzwakte en verlammingen. De exacte oorzaak van de ziekte ALS is nog niet bekend. ALS is progressief van aard en er is helaas nog geen genezing mogelijk. Dit betekent dat iemand met deze ziekte geleidelijk achteruitgaat in functioneren en zelfstandigheid.

Als de diagnose ALS is geconstateerd dan staat het leven op zijn kop, niet alleen bij u, maar ook bij uw partner en familieleden. De gevolgen van ALS zijn namelijk erg ingrijpend. De beperkingen nemen toe en meestal in korte tijd ontstaat invaliditeit. De gewone dingen zijn ineens niet vanzelfsprekend meer. U wordt langzaamaan steeds meer afhankelijk van de mensen om u heen.

Revalidatie bij ALS

Bij ALS begeleidt ons behandelteam u bij het omgaan met de gevolgen van ALS en aanverwante aandoeningen. De revalidatiebehandeling wordt individueel afgestemd op de hulpvragen en het verloop van de ziekte.
De revalidatie is erop gericht om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken door:

  • De beweeglijkheid van de gewrichten te behouden.
  • De spierkracht op peil te houden.
  • Pijnmanagement.
  • De ademhaling en de voedingstoestand te ondersteunen.
  • Psychologische hulp voor patiënt en familieleden.
  • Oplossingen te bieden voor de beperkingen en een maximale zelfredzaamheid en levenskwaliteit te waarborgen.

Revalidatie bij ALS is altijd maatwerk

Revalidatie bij ALS is altijd maatwerk
Voor de revalidatie bij ALS is een multidisciplinaire aanpak onontbeerlijk. Zo helpen we u om secundaire problemen te voorkomen, beperkingen te minimaliseren en om te gaan met de gevolgen van ALS. Om uw revalidatie zo goed mogelijk af te stemmen op uw hulp- en zorgvraag, hebben we een multidisciplinair team met: ergotherapie, revalidatiearts, neuropsycholoog, neuroloog en fysiotherapie. Met onze revalidatie behandelingen willen we ervoor zorgen dat u samen met uw naasten zo goed mogelijk kunt functioneren. Een standaard revalidatie bestaat bij ons niet. Onze revalidatiearts stemt de revalidatiebehandeling af op uw klachten, wensen en mogelijkheden.

U kunt bij ons terecht voor klinische en poliklinische revalidatie. Bij klinische revalidatie nemen we u tijdelijk op in ons revalidatiecentrum met 24 uur medische verpleging en medische hulp. Als u poliklinisch revalideert, woont u gewoon thuis en komt u meerdere dagdelen per week naar ons revalidatiecentrum.