Behandelteam

Voor uw multidisciplinaire behandeling schakelen we diverse gespecialiseerde behandelaars in. Samen met de revalidatiearts vormen zij uw behandelteam. Het team staat onder eind-verantwoordelijkheid van de revalidatiearts. Afhankelijk van uw situatie kan het behandelteam zijn samengesteld uit bijvoorbeeld een revalidatiearts, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, psychiater, psychoterapeute, maatschappelijk werkende, verpleegkundige en arbeidstherapeut.

Indien nodig schakelen we ook een diëtist, bewegingsagoog, activiteitenbegeleider of bijvoorbeeld orthopedisch instrumentmaker of schoenmaker voor u in.

Het gehele behandelteam staat in nauw contact met elkaar. Dit betekent dat er snel overleg kan plaatsvinden (in de wandelgangen) en er vindt iedere week multi-disciplinair overleg plaats. Dit alles zorgt voor een goede samenwerking van de verschillende disciplines. Hierdoor kan het behandelprogramma heel snel op verandering van de gesteldheid reageren. Het protocel kan dus zeer snel aangepast worden aan de bestaande situatie van de patiënt.