Behandelteam

Voor uw multidisciplinaire behandeling schakelen we diverse gespecialiseerde behandelaars in. Samen met de revalidatiearts vormen zij uw behandelteam. Het team staat onder eindverantwoordelijkheid van de revalidatiearts. Afhankelijk van uw situatie kan het behandelteam zijn samengesteld uit bijvoorbeeld een revalidatiearts, Manueeltherapeut, Osteopaat, ergotherapeut, fysiotherapeut, Psycholoog, neuropsycholoog, podoloog, verpleegkundige, orthopeed en neuroloog.

Indien nodig schakelen we ook een diëtist, bewegingsagoog, activiteitenbegeleider of bijvoorbeeld orthopedisch instrumentmaker of schoenmaker voor u in. Ons therapeuten team bestaat uit meer dan 20 therapeuten aangevuld door een team van 10 artsen en specialisten.

Het gehele behandelteam staat in nauw contact met elkaar. Dit betekent dat er snel overleg kan plaatsvinden en er vindt iedere week multidisciplinair overleg plaats. Dit alles zorgt voor een goede samenwerking van de verschillende disciplines. Hierdoor kan het behandelprogramma heel snel op verandering van de gesteldheid reageren. Het protocol kan dus zeer snel aangepast worden aan de bestaande situatie van de patiënt, hierdoor garanderen we een zo´n optimaal mogelijk herstel.