Revalidatiebehandeling bij chronische pijn

Pijnrevalidatie is er voor mensen met chronische pijn in het bewegingsapparaat (spieren, botten, pezen en gewrichten) De revalidatiearts bij Medifit is gespecialiseerd in behandelingen bij chronische pijn. Na een onderzoek geeft een uitgebreide toelichting over chronische pijn en wat revalidatie kan bieden.

Veroorzaakt uw pijnproblemen in uw dagelijks leven? Wilt u weer actiever worden, ondanks uw pijn? Tijdens de revalidatie werkt u aan het herstel van de balans tussen belasting en belastbaarheid.

Behandelprogramma:

Pijnrevalidatie is altijd maatwerk. U bepaalt samen met de revalidatiearts, psycholoog en het therapeuten team welke doelen u wilt bereiken. Het behandelteam stelt hierna een behandelplan op, dat past bij uw wensen en mogelijkheden. Het programma bestaat uit zorgvuldig op elkaar afgestemde behandelingen.

Behandelvorm

Aan de hand van de ernst van de problematiek, uw mogelijkheden en onze observaties bepalen we hoe we gaan behandelen. Soms is het nodig dat iemand klinisch wordt opgenomen voor de revalidatie, dit wanneer u ernstig beperkt wordt door uw pijn.
Echter is het ook vaak mogelijk om de patiënt poliklinisch te behandelen.

Behandelteam

Tijdens de behandeling heeft u een vast behandelteam, dat bestaat uit de revalidatiearts, neuroloog, psycholoog, ergotherapeut en fysiotherapeuten.

  • U leert uw dagelijkse activiteiten goed en effectief uit te voeren, ondanks de pijn.
  • U krijgt informatie over de verschillende aspecten van pijn, zodat u uw eigen pijngevoelens en wat u verwacht te voelen bij pijn, beter leert begrijpen.
  • U leert accepteren wat u wel en wat u niet kunt en hoe u daar mee om moet gaan. U leert zich te ontspannen en uw activiteiten slimmer te plannen.
  • Verminderen van stoornissen in lichamelijke functies, bijvoorbeeld door verbetering van spierkracht, bewegingsmogelijkheden en uithoudingsvermogen.

Om de pijn te beïnvloeden is het nodig de behandeling te richten op alle factoren die een rol spelen bij het pijnprobleem. Door deze factoren op het gebied van lichaam, emotie, gedachten en gedrag tegelijkertijd te behandelen kan de pijngevoeligheid minder worden. Een belangrijke regel tijdens de behandeling is dat u zich richt op het weer uitvoeren van belangrijke en energie gevende activiteiten.

Een extra voordeel om deel te nemen aan ons revalidatieprogramma voor chronische pijn bij ons is dat wij in Spanje gevestigd zijn. Het heerlijke klimaat, de prachtige omgeving en de ontspannen sfeer helpt enorm op psychologische vlak. Ook het feit dat u weg bent uit u normale leefomgeving helpt dat u zich helemaal op uw zelf kunt concentreren en u kunt een hoop zorgen achter laten. Lichaam en geest kun je niet los van elkaar zien en daarom hebben de eerder genoemde factoren een directe positieve invloed op chronisch pijn.

Wanneer is revalidatie bij chronische pijn zinvol?

Revalidatie is aangewezen als u beperkingen ervaart en wilt leren hier mee om te gaan. U hebt een open houding en de bereidheid iets te veranderen. Verder voelt u zich verantwoordelijk voor het volgen van het programma en werkt u thuis en bij Medifit aan de gezamenlijk opgestelde doelen. In het begin zijn de behandelaars meer deskundig dan u en krijgt u meer begeleiding; later wordt u de deskundige over uzelf en doet u steeds meer zelfstandig. Zo kunt u aan het einde van de behandeling weer zonder ons verder!

Wat mag u verwachten van pijnrevalidatie?

U leert hoe het pijnsysteem werkt en welke factoren hierop invloed uitoefenen. U leert minder boos te worden op de pijn en er minder bang voor te zijn. Uw leven gaat meer lijken op hoe het was voordat u pijnklachten kreeg.
Door pijnrevalidatie kan de pijn alsnog minder worden. Hiervoor zijn verschillende verklaringen te noemen.
1. Het zenuwstelsel komt tot rust en de sensibiliteit neemt af.
2. De triggerpoints zijn verdwenen en/of het bindweefsel verkeert in een betere staat.
3. De veranderingen in gedachten, emoties en gedrag hebben een positieve invloed.
Aan het einde van de revalidatie vertellen veel mensen dat vooral de pijnpieken minder hoog zijn, minder vaak voorkomen en minder lang duren.

Wat zijn de kosten?

Alle kosten van een revalidatie traject worden normaal gesproken vergoed door de Nederlandse verzekeraars uit het basispakket. Wij werken samen met alle Nederlandse zorgverzekeraars en rekenen alles direct met deze af. Wij regelen ook al het papier werk om u deze last uit handen te nemen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een revalidatie traject dan kunt u contact opnemen met ons.