CVA Behandelplan

Complexe problematiek in samenhang aangepakt

Voor wie is revalidatie?

Revalidatie is bedoeld voor mensen die door een beroerte blijvende beperkingen ervaren in het dagelijkse leven. Van belang is wat men vóór de beroerte deedt: hoe was het dagelijkse leven ingericht, hoe was de sociale situatie?

In het algemeen kan je stellen dat ook de iets jongere, wat actievere CVA-patiënt met complexe problemen bij ons in de revalidatie goed terecht kan. De specialistische revalidatiegeneeskundige zorg bij Medifit biedt veel deskundigheid op het gebied van hersenletsel, waardoor een veelheid van problemen in samenhang kan worden aangepakt. De patiënt moet een redelijk tempo aan kunnen en gemotiveerd zijn. En iemand moet zich op termijn thuis kunnen redden, eventueel met aanpassingen en met hulp van thuis- of mantelzorg. De revalidatiearts hanteert indicatiecriteria die hierop gebaseerd zijn.

Individueel behandelplan

De revalidatie helpt om met uw beperkingen weer zo goed mogelijk te functioneren in het dagelijkse leven, zo zelfstandig mogelijk te zijn en actief aan het leven deel te nemen. Wij vinden het essentieel om naar uw wensen te luisteren en het behandelplan daarop in te richten. Revalidatie is bij Medifit maatwerk. Voor iedereen wordt een individueel behandelplan opgesteld. In overleg met de patiënt en de familie worden de revalidatiedoelen omschreven. Ook de mogelijkheden in de omgeving worden bij het plan betrokken. De hulpvragen zijn erg divers en ook de duur van de behandeling kan verschillen: van een eenmalig advies tot een traject van meer dan een jaar. Gemiddeld duurt de klinische revalidatie na een beroerte drie maanden, met aansluitend een periode van enkele maanden poliklinische behandeling. Onze specialisatie, voor de buitenlandse patiënt, is een intensief traject tussen deze twee fase in. Deze intensieve revalidatie duurt gemiddeld 6 – 8 weken.

Multidisciplinaire aanpak:

Brede deskundigheid

De revalidatiebehandeling wordt gegeven door een team van deskundigen, die ieder hun eigen specifieke bijdrage leveren:

een multidisciplinaire aanpak. Naast het geven van individuele behandelingen wordt veel in groepen gewerkt. De logopedist houdt zich bezig met communicatie. Veel mensen hebben na een beroerte moeite met het begrijpen van taal en met spreken, lezen en schrijven (afasie). De fysiotherapeut en de ergotherapeut trainen houding, beweging en zelfverzorging. Ook leren zij de patiënt omgaan met hulpmiddelen, zoals een rolstoel of handspalk. Het doel is om weer te leren een serie belangrijke handelingen veilig en in de juiste volgorde uit te kunnen voeren. Bij de psycholoog en de cognitief therapeut worden belangrijke vaardigheden geoefend zoals het opnemen van informatie en het aanleren van geheugenstrategieën. Op de afdelingen voor sport en activiteitenbegeleiding leren de patiënten bezigheden die zij (weer) willen kunnen doen na de revalidatie en waarin zij zich kunnen uiten. Vaak zijn een activiteitenbegeleider en sportdocent betrokken bij de behandeling. Voor de patiënt – maar ook voor partner en familie – is de begeleiding door de maatschappelijk werker belangrijk. Er wordt advies gegeven over het regelen van financiële zaken en het aanvragen van voorzieningen. Ook de verpleging levert een grote bijdrage:

op de afdeling worden vaardigheden getraind die in de therapieën zijn geleerd. De revalidatiearts geeft leiding aan het behandelteam en stelt, in overleg met de patiënt en de familie het behandelplan op. Het team overlegt regelmatig over de vorderingen van de patiënt.

Inzicht met uitzicht

De revalidatiebehandeling bestaat uit het stimuleren van de vaardigheden en het bedenken en aanleren van compensatiestrategieën. Het is van belang dat men inzicht heeft in de eigen situatie. Iemand die niet goed kan lopen, begrijpt dat meestal wel. Voor iemand die niet kan spreken is het al veel moeilijker te overzien wat de gevolgen daarvan zijn. Mensen die hun geheugen kwijt zijn, weten niet dat ze dingen vergeten en denken er dus ook niet aan een agenda te gebruiken. Revalidatie begeleidt mensen bij het verbeteren van hun inzicht en reikt oplossingen en alternatieven aan.

Klinische revalidatie

Allereerst komt in de klinische fase de zelfverzorging aan bod: wassen, aankleden, tanden poetsen, scheren en veilig naar het toilet gaan. Uiteraard moet iemand zich kunnen voortbewegen. Is looptraining nodig? Moet er een beugel of een rolstoel worden aangevraagd? De behandeling richt zich op de basisvoorwaarden voor een zelfstandig leven. Als iemand zich veilig kan redden in de eigen woning, en als de nodige hulp en aanpassingen zijn geregeld, kan de revalidatie poliklinisch worden voortgezet.

Intensieve Tussenfase

Heeft U in Nederland in een revalidatiekliniek gerevalideerd en bent u daar ontslagen? U bent overgebracht naar de Poliklinische revalidatie maar denkt met een intensief traject meer resultaat te kunnen behalen? Dan heeft Revalidatiecentrum Medifit het behandeltraject voor u. Wij hebben na jarenlange ervaring in neurorevalidatie een speciaal intensief revalidatie project ontwikkeld. Dit traject sluit volledig aan op het normale behandelverloop van de Klinische revalidatie. Het is echter zeer intensief en hierdoor ook erg effectief. U bent bij ons zeker 4 uur per dag intensief aan het werk met daarbij nog de nodige zorg. Dit gebeurt in onze revalidatie kliniek aan de Costa Blanca. U verblijft in een luxe appartement geheel voor uzelf met uw begeleider. U heeft dus niet het gevoel in een revalidatiekliniek te zitten.

Poliklinische revalidatie

In de eerste fase na een opname wil de patiënt zo snel mogelijk naar huis, maar eenmaal thuis wordt iemand pas echt met de beperkingen geconfronteerd. Vandaar dat wij de intensieve tussenfase in een luxe appartement aanbieden. Dit lijkt veel meer op de thuissituatie dan in een regulier revalidatiecentrum. In de poliklinische fase worden dan ook gerichtere keuzes gemaakt. Ook wordt in deze fase bekeken of mensen hun werk weer op kunnen pakken of een andere zinvolle dagbesteding kunnen vinden, zoals vrijwilligerswerk of het bezoeken van een activiteitencentrum. De revalidatiebehandeling stopt als de in het behandelplan gestelde doelen behaald zijn en/of het best haalbare resultaat bereikt is. De patiënt blijft in de regel nog enige tijd onder controle van de revalidatiearts. Vaak ontstaan na verloop van tijd nieuwe hulpvragen. Specifieke vaardigheden kunnen dan in enkele poliklinische behandelingen worden geoefend.

Tekst tbv weekblad De Week Psycholoog

agosto 2nd, 2017|0 Comentarios

Waarom een ( Neuro) Psycholoog? Het leven, een natuurlijke beweging ‘Fijn dat er wat gebeurt’ is een veelgehoorde uitspraak. U voelt zich erkent en er wordt aan gewerkt. Dat is prettig en mensen hebben het

Parkinson revalidatie programma bij MEDIFIT – Moraira

agosto 2nd, 2017|0 Comentarios

Het behandelprogramma voor Parkinson van revalidatie centrum Medifit richt zich op volwassenen die behandeld worden voor de ziekte van Parkinson. Ook bij volwassenen met atypische parkinsonismen kan dit behandelprogramma worden toegepast. Wij werken met verschillende

Neurologische revalidatie programma bij Medifit Moraira

agosto 2nd, 2017|0 Comentarios

Bij het Medifit kunt u ook terecht om te revalideren na een centrale of perifere neurologische aandoening (hersenbloeding, herseninfarct, Parkinson, amyotrofe lateraal sclerose, multiple sclerose, zenuwontstekingen ...). Waarom neurologische revalidatie? Revalidatie na een hersenbloeding of