Geriatrische Revalidatie

GERIATRISCHE REVALIDATIE

geriatrische Revalidatie, is erop gericht om ouderen die na bijvoorbeeld een operatieve ingreep zo snel mogelijk weer in hun eigen omgeving kunnen functioneren.

Wat is geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is kortdurende, multidisciplinaire, op herstel gerichte zorg voor de groep van kwetsbare patiënten die na een ziekenhuisopname voor revalidatiebehandeling in een verpleeghuis worden opgenomen. Hierbij is het doel om deze patiënten terug te laten keren naar de thuissituatie.

Intensieve Revalidatie voor ouderen

Heeft u een operatieve ingreep gehad en kunt u na de ziekenhuisopname nog niet naar huis? Heeft u een indicatie voor intensieve revalidatie? Dan kunt u worden opgenomen in ons revalidatiecentrum MedifitReha. Wij verzorgen de revalidatie voor ouderen na een operatieve ingreep volgens de nieuwste inzichten en volledig persoonlijk gericht.
De programma´s zijn volgens de richtlijnen van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Wij zorgen ervoor dat uw revalidatie na uw ziekenhuisopname op de best mogelijke manier en onder een prettige atmosfeer gerealiseerd wordt. Dit met de nodige zorg en therapie. Na de revalidatieperiode is zeker 90% weer in staat om zelfstandig te leven.

  • Revalidatieprogramma’s voor ouderen na een ziekenhuis opname.
  • Elk behandelprogramma wordt individueel samengesteld.
  • Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw vragen en doelen.
  • Partners en eventueel andere naasten worden door ons betrokken.