Kosten en Vergoedingen

Uw ziektekostenverzekeraar is volgens het Europese verdrag verplicht de kosten van een klinische en poliklinische revalidatie-behandeling te vergoeden. Hiervoor is een indicatiestelling van een revalidatiearts nodig.

Soms blijkt tijdens het revalidatieproces dat er voorzieningen, aanpassingen en/of hulpmiddelen nodig zijn. Uw ziektekostenverzekering of de gemeente (in het kader van de WMO) vergoedt deze kosten in veel gevallen. De afdeling materiële dienstverlening van MedifitReha zorgt voor de administratieve afwikkeling en geeft u informatie over bijvoorbeeld aanvraagprocedures, regelingen en vergoedingen.