Kwaliteit, onderzoek & Innovatie

Revalidatiecentrum MedifitReha werkt continu aan verbeteringen.

Kwaliteit

Het thema kwaliteit staat bij ons hoog op de agenda. U moet kunnen rekenen op een goede zorg. Want kwaliteit van zorg hangt nauw samen met kwaliteit van leven.

We streven naar een continue verbetering van de zorg zodat uw vragen en wensen zo goed mogelijk vervuld kunnen worden.

Revalidatiecentrum MedifitReha kijkt kritisch naar de kwaliteit van de zorg door bijvoorbeeld:

  • structureel tevredenheidsonderzoek bij revalidanten
  • de prestatie indicatoren

Wetenschappelijk onderzoek

Revalidatiecentrum MedifitReha past onderzoek toe in de volle breedte van de organisatie. Een aantal onderzoekslijnen binnen de organisatie zijn bedoeld voor het zelf uitvoeren en opzetten van wetenschappelijk onderzoek. Zo leveren wij een bijdrage aan de optimalisatie van kennis voor onderzoek, onderwijs en praktijk. Onderzoek komt voort uit de vraag van de praktijk om de behandeling, zorg en begeleiding te verbeteren.

Innovatie

Revalidatiecentrum Medifit Reha vindt het van groot belang om adequaat in te kunnen spelen op nieuwe behoeften, mogelijkheden, beleid en (inter)nationale en regionale ontwikkelingen. Daarom blijven wij op de hoogte van vernieuwingen in de revalidatie processen en organisatiemethoden. Dit doen wij door middel van interne studies en het bijwonen van (inter)nationale cursussen en congressen.