Revalidatie na een amputatie

Na een ongeluk of als gevolg van een ziekte of aandoening moet er soms een ledemaat moeten worden geamputeerd worden. Voor mensen met een amputatie biedt Medifit een revalidatietraject. Tijdens deze behandeling leert u het maximale uit uw mogelijkheden te halen, bijvoorbeeld door het gebruik van een beenprothese.

De behandeling

Een van de belangrijkste dingen die u in de behandeling leert is het omgaan met een prothese. Dit doel bereikt u door veel oefeningen te doen. U oefent bewegingen die u nodig heeft in algemeen dagelijkste activiteiten (ADL) als het huishouden, bij hobby, sport, werk en vervoer. Verschillende behandelaars begeleiden u bij de oefeningen en revalidatie.

Wel of geen opname?

Revalideren gebeurt meestal poliklinisch, u komt dan een paar keer per week naar onze locatie in Moraira. Soms is dat niet mogelijk. Bijvoorbeeld omdat u veel zorg nodig heeft of tijdelijk niet thuis kunt wonen. De revalidatiearts bepaalt samen met u of een opname nodig is. Hoe lang u opgenomen zal worden is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Revalidatietraject na een beenamputatie

Eerste gesprek en onderzoek

Uw behandeling begint altijd met een gesprek met de revalidatiearts en een fysiotherapeut. Met de informatie die uit onderzoek maken ze een revalidatieplan. Vervolgens bespreekt de revalidatiearts dit plan met u en vervolgens kan er worden begonnen met de revalidatie.

Verzorging van de wond

Aan het begin van uw revalidatie is wondgenezing het belangrijkste revalidatiedoel. De hechtingen zijn dan ook nog in uw stomp aanwezig. U moet de stomp ontzien, maar het is ookl belangrijk aan uw lichamelijke conditie te werken. Het aanwezige vocht in uw stomp moet bovendien zoveel mogelijk verminderd worden. Hiervoor bestaan verschillende methodes, de revalidatiearts zal met u overleggen welke methode voor u het meest geschikt is.

Staan en lopen met een prothese

De sta- en looptraining begint met staan en lopen zonder prothese. Deze training breidt u langzaam uit met het lopen met een oefenprothese met behulp van hulpmiddelen. Voordat u naar een eigen prothese kunt kijken is het belangrijk dat het meeste vocht uit uw stomp verdwenen is. Uw stomp zal dan namelijk niet veel meer in grootte veranderen. Wanneer het zover is, besluit het revalidatieteam in samenwerking met de instrumentmakerij welk type prothese voor u het meest geschikt is. Het duurt een aantal weken om uw prothese te maken. Daarna start u de sta- en looptraining met uw – nog niet afgewerkte – prothese. Door de training met de prothese zal er nog meer vocht uit uw stomp verdwijnen. Uw prothesemoet daarom regelmatig worden aangepast.

Verdere behandeling

Het is de bedoeling dat u na het revalideren in revalidatiecentrum thuis weer zo zelfstandig mogelijk functioneert, zowel met als zonder prothese en hulpmiddelen. Daarom is er tijdens uw revalidatieperiode ook aandacht voor uw thuissituatie (ergotherapie). Als u bijvoorbeeld een rolstoel, krukken, rollator of vervoershulpmiddelen nodig hebt, dan kunnen die in overleg met u worden aangevraagd.
Tijdens de revalidatieperiode is er ook regelmatig aandacht voor de verwerking en acceptatie van uw amputatie. Als u daar behoefte aan heeft, kan de psycholoog/ psychotherapeut u bij die verwerking en acceptatie begeleiden.

Het eindresultaat

Hoe lang de behandeling duurt, verschilt per persoon. Dat hangt onder andere af van de genezing van uw stompwond, uw conditie en de snelheid waarmee u vaardigheden aanleert. Samen met de behandelaars werkt u eraan dat u aan het einde van de behandeling weer zo zelfstandig mogelijk bent. Wat dat in uw situatie betekent, is afhankelijk van verschillende zaken. Onder andere de hoogte van uw amputatie, uw leeftijd en de gevolgen van een eventuele bijkomende ziekte.