Neurologische Revalidatie

REVALIDATIE BIJ NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN

Neurologische Revalidatie, is erop gericht om zo zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving te kunnen functioneren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van uw kwaliteiten en de mogelijkheden van de omgeving. ‘We halen eruit wat erin zit. Soms is dat minder dan je hoopt, maar vaak is dat meer dan je verwacht’.
Bij revalidatiecentrum Medifit kunt u terecht om te revalideren na een centrale of perifere neurologische aandoening als een CVA (hersenbloeding, herseninfarct, beroerte), NAH (niet aangeboren hersenletsel) Parkinson, ALS (amyotrofe lateraal sclerose) of MS (multiple sclerose).

Revalidatie na een Beroerte, NAH, CVA, hersenbloeding of herseninfarct

CVA is de medische term voor een herseninfarct. Letterlijk betekent het ‘cerebro vasculair accident’: een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Men spreekt van NAH ( Niet Aangeboren Hersenletsel) als er op latere leeftijd letsel aan de hersenen ontstaat ten gevolge van Traumatisch Hersenletsel of Niet traumatisch Hersenletsel. Bij een herseninfarct ontstaat beschadiging van hersenweefsel door afsluiting van een bloedvat (85%) of door een bloeding (15%).

CVA is de medische term voor een herseninfarct of hersenbloeding ook wel in de volksmond beroerte genoemd. Letterlijk betekent het ‘cerebro vasculair accident’: een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Bij een herseninfarct ontstaat beschadiging van hersenweefsel door afsluiting van een bloedvat (85%) of door een bloeding (15%).
Na een CVA verliest u een deel van uw zelfredzaamheid. Om deze terug te winnen, moet u opnieuw leren om uw evenwicht, coördinatie, spierkracht, staan en het lopen te oefenen. Uw ADL (Activiteiten van het Dagelijks Leven), geheugen en concentratie moet u ook weer oefenen.

Intensieve Revalidatie na CVA/NAH

Heeft u een CVA/NAH gehad en kunt u na de ziekenhuisopname nog niet naar huis? Heeft u een indicatie voor intensieve revalidatie? Dan kunt u worden opgenomen in ons revalidatiecentrum MedifitReha. Wij verzorgen de revalidatie volgens de nieuwste inzichten en volledig persoonlijk gericht.
Wij maken behandelprogramma´s op maat. Deze programma´s zijn volgens de Nederlandse richtlijnen van revalidatiegeneeskunde, echter kunnen wij meer revalidatie uren bieden dan normaal gesproken in een revalidatiecentrum in Nederland tegen dezelfde tarieven (dit doordat de huisvesting en loonkosten wat lager zijn in Nederland).
Wij zorgen ervoor dat uw revalidatie op de best mogelijke manier en onder een prettige atmosfeer gerealiseerd wordt. Dit met de nodige zorg en therapie. Na de revalidatieperiode is 80% weer in staat om zelfstandig te leven.

  • Intensieve en geavanceerde revalidatieprogramma’s aan voor mensen met een beroerte.
  • Elk behandelprogramma wordt individueel samengesteld.
  • Er wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden uw vragen en doelen.
  • Partners en eventueel andere naasten worden door ons betrokken.
  • Deze behandeling helpt u om zo snel mogelijk uw oude leven weer op te pikken.
Lees meer over CVA behandelmethode
Lees meer over NAH

Revalidatie bij na Parkinson, MS, ALS en myopathie

Bij aandoeningen zoals Parkinson, MS (multiple sclerose), ALS (amyotrofe lateraal sclerose) en myopathie gaan de motorische functies langzaam achteruit. De medische behandeling probeert de evolutie van de ziekte zo traag mogelijk te laten verlopen. De revalidatie is gericht op het onderhouden de hoogst mogelijke kwaliteit van leven door het activeren van de bestaande fysieke mogelijkheden, valpreventie, voorkomen van gewrichtsverstijving en spierverkorting, pijn controle, de aanpassing van de leefomgeving aan de motorische beperkingen en het aanbieden van adequate hulpmiddelen om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren. De behandelingen van het therapeuten team gebeuren in nauw overleg met onze neuroloog, neuropsycholoog, neurochirurg, orthopeed en revalidatiearts.

Lees meer over PARKINSON
Lees meer over MS
Lees meer over ALS
Lees meer over MYOPATHIE

Revalidatie na aandoeningen van het perifere zenuwstelsel

De aantasting van de perifere zenuwen uit zich onder andere in gevoelsstoornissen, krachtsverlies, verlammingen en gangstoornissen. Uiteraard zal dit uw zelfstandigheid beperken. Na diagnosestelling en verwijzing door uw behandelend geneesheer, zal de revalidatiearts u een aangepast multidisciplinair revalidatieprogramma voorstellen met bijvoorbeeld fysiotherapie, Electro acupunctuur/neuromodulatie therapie, oefentherapie en ergotherapie. De orthopedisch werktuigkundige voorziet u van eventuele hulpmiddelen.

 

Tekst tbv weekblad De Week Psycholoog

agosto 2nd, 2017|0 Comentarios

Waarom een ( Neuro) Psycholoog? Het leven, een natuurlijke beweging ‘Fijn dat er wat gebeurt’ is een veelgehoorde uitspraak. U voelt zich erkent en er wordt aan gewerkt. Dat is prettig en mensen hebben het

Parkinson revalidatie programma bij MEDIFIT – Moraira

agosto 2nd, 2017|0 Comentarios

Het behandelprogramma voor Parkinson van revalidatie centrum Medifit richt zich op volwassenen die behandeld worden voor de ziekte van Parkinson. Ook bij volwassenen met atypische parkinsonismen kan dit behandelprogramma worden toegepast. Wij werken met verschillende

Neurologische revalidatie programma bij Medifit Moraira

agosto 2nd, 2017|0 Comentarios

Bij het Medifit kunt u ook terecht om te revalideren na een centrale of perifere neurologische aandoening (hersenbloeding, herseninfarct, Parkinson, amyotrofe lateraal sclerose, multiple sclerose, zenuwontstekingen ...). Waarom neurologische revalidatie? Revalidatie na een hersenbloeding of