Hart Revalidatie

Cardioloog Dr. Jeroen Braat is zeer ervaren in hart revalidatie en leidt het hart revalidatie programma. Adequate revalidatie zorgt voor een hogere kwaliteit van leven. Er kan een sterfte reductie bereikt worden tot 30%.

Hart revalidatiecentrum

Het revalidatiecentrum MedifitReha is de eerste zorginstelling aan de Costa Blanca die het mogelijk maakt om te revalideren bij hartproblemen of cardiale ingreep onder professionele begeleiding. De cardioloog Dr. Jeroen Braat met ervaring in hartrevalidatie staat aan het hoofd van het hoogwaardige hart revalidatie programma van Revalidatiecentrum MedifitReha.
Belangrijk om hier te melden is dat patiënten die een adequate revalidatie hebben doorlopen een hogere kwaliteit van leven hebben. Tevens kan een sterfte reductie bereikt worden tot 30%.

Het Hartrevalidatie programma is ontworpen voor patiënten die:

 • een AICD (Spaans DAI) hebben gekregen, geïnplanteerde inwendige defibrillator
 • een open hart operatie hebben ondergaan (bypass of hartklep operatie)
 • een dotterprocedure hebben gehad, tegenwoordig meestal met stent plaatsing
 • ablatie hebben gehad (wegbranden hart ritme stoornis)
 • lijden aan hartfalen (lichamelijk minder kunnen cq benauwd zijn a.g.v. een tekort schietende werking van het hart)
 • Angina Pectoris hebben, druk of pijn op de borst a.g.v. vernauwingen in de slagaders van het hart, de zogenaamde kransslagvaten

De algemene uitgangspunten van het hart revalidatie programma bestaan uit:

 • Zorg op maat: iedereen is uniek en verdient een op maat gemaakt programma
 • Groepsverband: de aanwezigheid van lotgenoten en eventuele partner vergroot de effectiviteit aanzienlijk
 • Multidisciplinair: de specifieke kennis van de verschillende betrokken disciplines levert enorme meerwaarde op.
 • Kosteneffectiviteit: na een adequaat revalidatie programma heeft u aanzienlijk minder kans op recidief klachten. Bent u lichamelijk tot meer in staat en heeft u minder kans weer in het ziekenhuis te belanden. Goed voor u en zeker ook voor uw ziektekostenverzekeraar.

De verschillende betrokken disciplines bestaan uit:

 • Cardioloog
 • Fysiotherapeuten met jarenlange ervaring in werken met hartpatiënten
 • Diëtiste
 • Psychiater

Het programma is geheel volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) en de Nederlandse Hartstichting. De goede centra van Europa werken met exact dezelfde richtlijnen.

Het revalidatie na hartinfarct programma bestaat uit:

Cardioloog:

 • Intake gesprek. o.a. doornemen reden ravalidatie na hartinfarct, doornemen medicatie, bepalen en bespreken risicofactoren voor hart,-en-vaatziekten etc.
 • lichamelijk onderzoek
 • ECG
 • Bewaakte fietstest middels ECG (bepalen uitgangsconditie en eventueel (rest) ischemie. Tevens bloeddruk controle tijdens de test.
 • Indien nog niet gemaakt en wel noodzakelijk echocardiogram
 • Medische voorlichting, algemeen verhaal over meest voorkomende hartziekten, symptomen, globale uitleg werking van het hart, voeding en mogelijkheid tot het stellen van vragen.
 • Wekelijks aanwezig bij sporten voor supervisie en evt. aanpassen programma of medicatie.

Fysiotherapeut:

 • Intake gesprek, waarbij o.a. wordt gekeken naar evt. fysieke belemmeringen, fysieke doelen van de revalidatie na hartinfarct
 • Trainingen worden van maandag t/m maandag gegeven. Gedurende alle trainingen worden bloeddruk en hartfrequentie gecontroleerd en genoteerd. Alle bevindingen en waarden worden wekelijks besproken met de cardioloog.
 • Ontspanningsoefeningen, een speciaal hiervoor opgeleide therapeute geeft ontspanningstherapie, op indicatie wordt het aantal sessies bepaalt.
 • Uitkeuring, waarbij de volledige revalidatie na hartinfarct op schrift wordt meegegeven. Ook hiervoor geldt weer alles wordt van te voren met de cardioloog kort gesloten.

Voedingsdeskundige:

 • Intake gesprek, specialistische uitleg over voeding voor hartpatienten, eventuele noodzakelijke leefstijl veranderingen en begeleiding tijdens het gehele revalidatieproces.

Psycholoog:

 • Iedereen krijgt een intakegesprek, onmisbaar onderdeel maar helaas vaak onderschat. Afhankelijk van indicatie en wens van de patiënt uit te breiden naar meer sessies.
 • Er wordt o.a. gesproken over angsten en (zichtbaar of niet) depressies.