REVALIDATIE PROGRAMMA

Hoe ziet het revalidatieprogramma van MedifitReha eruit:

De EERSTE fase:

Individuele therapie

 • Het revalidatieprogramma is een combinatie van gespecialiseerde fysiotherapie, manuele-therapie, osteopathie, ergotherapie, psychotherapie, en cognitieve therapie geven door een psychotherapeut en neuropsycholoog.
 • het geven van informatie en advies in relatie tot uw klachten
 • behandelingen gericht op “pijnmanagement” (mobilisatie- en manuele technieken)
 • Neurodynamica, dry needling, botox injecties en neuromodulatie bij neurologische klachten
 • Lymphedrainage, manueel (methode Vodder) en/of met pressotherapie
 • Ontsteking bestrijding
 • Spierfunctie verbetering
 • Opvoeren belasting gewricht, lopen met 2 of 1 kruk
 • Wond verzorging en indien mogelijk verwijderen van hechtingen

Oefentherapie in de oefenzaal

 • opbouw van een oefen- en trainingsprogramma, gericht op herstel van het bewegingsgevoel. (“Hoe leer ik veilig bewegen”?)
 • Spierkracht en uithoudingsvermogen verbetering
 • Coördinatie en stabiliteitstraining
 • Looppatroon verbeteren; afbouwen bewegen met hulpmiddelen
 • Functionele oefeningen (oefenen transfers, etc.)

De TWEEDE fase:

 • Start van het actief stabiliserend en mobiliserend oefenprogramma
 • Start van de functionele training gericht op oa. loopscholing en normaliseren van de dagelijkse handelingen
 • Verbeteren van het beweeggedrag, zodat de controle over uw klachten toeneemt
 • Verbeteren van mobiliteit, kracht, coördinatie, evenwicht
 • Lymphedrainage / oedeem therapie
 • Verhogen van het aerobe uithoudingsvermogen
 • Hydrotherapie in zwembad
 • opnieuw veel aandacht voor het informeren en adviseren i.r.t. uw (rest)klachten
 • opnieuw veel aandacht voor het testen van het fysieke prestatievermogen
 • adviseren en informeren i.r.t. zelfmanagement; (Hoe word ik mijn eigen therapeut”?)

De evaluatiefase en outtake

Iedere week vindt er een uitgebreide evaluatie plaats en ieder 2 weken een consult met de revalidatieart. Hierbij wordt het niveau opnieuw bepaald. Indien nodig wordt het programma bijgesteld.

Tijdens de out take zullen wij vooral ingaan op de vraag of uw hulpvraag is beantwoord en of de behandeling heeft voldaan aan uw verwachtingen. Tevens zullen wij, d.m.v. een eindmeting, het eindniveau vaststellen en dit vergelijken met de uitkomsten van de basismeting, uitgevoerd aan het begin van het behandeltraject. Tenslotte wordt met u een vervolgtraject besproken en informeren wij uw (huis)arts en behandeld specialist over de bereikte behandelresultaten d.m.v. een verslag van uw resultaten en ons revalidatie traject.

Welke rol speelt de therapeut in het Revalidatieprogramma?

De therapeuten die het revalidatieprogramma aanbieden zijn speciaal geschoold in de coachende, adviserende en trainende rol die zij innemen. De therapeut bewaakt het behandel- en trainingsprogramma en ook voeren ze metingen en tests gedurende het programma uit. De therapeuten staan in nauwe samenwerking met onze revalidatiearts, neuroloog, orthopeed en cardioloog om op deze manier het programma goed te coördineren.