Revalidatiecentrum

Het internationale revalidatiecentrum Medifit in Moraira dat onderdeel uitmaakt van het ziekenhuis Benidorm (HCB) staat bekend vanwege zijn moderne en succesvolle revalidatieprogramma´s met uitstekende medische zorg. De revalidatiegeneeskunde richt zich op verschillende lichamelijke en psychische problematiek.

De revalidatie afdelingen zijn uitgerust met de meest geavanceerde apparatuur en een ervaren team van artsen, specialisten en therapeuten. Verder bestaat ons team uit verpleegkundigen en administratief personeel die u met professionele en menselijke inbreng van dienst zijn. Wij bieden u alle medische zorg binnen ons revalidatiecentrum Dit loopt uiteen van revalidatiegeneeskunde klinische en poliklinisch, verpleging, diagnostische consulten, postoperatieve controles, wondverzorging, röntgenfoto´s tot en met ECG of echografie. Wij bieden U een volledig gespecialiseerd medisch pakket gericht op Uw klachten.

Uiteraard zorgen wij ervoor op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de revalidatiegeneeskunde, om u zodoende de beste zorg en advies te geven. In het revalidatiecentrum werken meer dan 30 gerenommeerde artsen/specialisten en therapeuten, die voor u klaar staan.

Alle revalidatie en therapie behandelingen worden verzorgd door ons vriendelijke en professionele team van therapeuten, gebruik makend van de nieuwste en meest geavanceerde apparatuur, behandeltechnieken en -protocollen. De revalidatie in het revalidatiecentrum staat onder leiding van de Nederlanders Michael Martorell Schonenberg en Gerard Krol. Beiden hebben een ruime ervaring opgedaan in revalidatiecentra in Nederland, England ( Londen ) Italië en Spanje. Met deze ruime ervaringen hebben beiden heren samen 1999 hebben het revalidatiecentrum MedifitReha opgericht.

In nauwe samenwerking met uw behandelend specialist stelt MedifitReha een revalidatieprogramma samen, om uw herstel op een deskundige, veilige en snelle manier te bevorderen. Wij zijn gespecialiseerd in een intensieve, persoonlijke en humane aanpak.

revalidatie-centrum

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?

In onze visie staan de volgende aspecten centraal: wij doen alléén de dingen waar wij goed in zijn, excelleren in zorg kunnen wij alléén samen met u, meten is weten, innovatieve computergestuurde test- en meetapparatuur helpen ons uw, prestatieniveau te monitoren, zorg op maat, omdat uw klacht onze zorg is, samenwerken aan herstel met maximale resultaten en klant tevredenheid.

Een revalidatiebehandeling richt zich niet alleen op de ziekte of aandoening zelf, maar probeert ook eventuele blijvende gevolgen ervan zoveel mogelijk te verminderen. Het doel van de revalidatiebehandeling is dat de revalidant in alle opzichten weer zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de maatschappij. Het kan zijn dat er blijvende gevolgen zijn van een ziekte of aandoening. In dat geval leert de revalidant om zo goed mogelijk met de beperkingen om te gaan. De revalidatiebehandeling vindt meestal individueel en soms in groepsverband plaats. De aandoening heeft niet alleen gevolgen voor de patiënt zelf, maar ook voor de personen uit zijn/haar naaste omgeving. Wij zorgen ervoor dat ook zij nauw worden betrokken bij het revalidatieproces.

Het therapie/revalidatie protocol is volgens de nieuwste inzichten en voldoet aan de Nederlandse en internationale richtlijnen van revalidatiegeneeskunde. Wij bieden zelfs meer dan wat revalidatiecentrums in Nederland kunnen bieden. Wij werken samen met alle Nederlandse verzekeringen en hanteren dezelfde tarieven als alle andere Nederlandse revalidatiecentrum. Echter door de lagere loon en huisvesting kosten kunnen wij meer therapie uren bieden met meer persoonlijke begeleiding dan een Nederlands revalidatiecentrum, Ook besteden wij veel aandacht aan klachtenpreventie en geven u daarom bij vertrek een oefenprogramma mee, zodat u thuis uw conditie kunt verbeteren en behouden.

revalidatie-knie-en-heup-diagram

Heeft U sinds korte of langere tijd klachten? Belemmeren deze klachten u vooral in het dagelijks functioneren of in de arbeids- en/of sportsituatie? Zo ja, dan vereist de hulp die u nodig heeft maatwerk en deskundigheid. De revalidatieprogramma´s van MedifitReha voorzien in beiden. De nieuwste behandeltechnieken zijn in ons programma opgenomen zodat u zult ervaren dat uw klachten onze zorg zijn.

De Revalidatie Programma´s zijn een door ons ontwikkelt behandel- en trainingsprogramma, waarin de meest recente inzichten rondom de revalidatie zijn verwerkt. Wij hebben reeds jarenlange ervaring op het gebied van revalidatie. In onze aanpak staat een uitgebreide intake en onderzoek voorop, met behulp van de nieuwste meet- en testapparatuur. Voorlichting/advisering over het ontstaan en verloop van de klacht en actieve revalidatie staan hierbij centraal. U heeft immers klachten en u wilt advies en hulp bij het effectief bestrijden ervan. Naast onze coachende en adviserende rol zullen wij u vooral stimuleren om zelf actief bezig te zijn met het succesvol bestrijden van uw klachten.