Revalidatiecentrum

Het internationale revalidatiecentrum Medifit in Moraira dat onderdeel uitmaakt van het ziekenhuis Benidorm (HCB) staat bekend vanwege zijn moderne en succesvolle revalidatieprogramma´s met uitstekende medische zorg. De revalidatiegeneeskunde richt zich op verschillende problematiek.

De revalidatie afdelingen zijn uitgerust met de meest geavanceerde apparatuur en een ervaren team van internationale topartsen, specialisten en therapeuten. Verder bestaat ons team uit verpleegkundigen en administratief personeel die U met professionele en menselijke inbreng van dienst zijn. Wij bieden u alle medische zorg onder één dak. Dit loopt uiteen van fysiotherapie & revalidatie, post-operatieve controles, wondverzorging, röntgenfoto´s tot en met ECG of echografie. Wij bieden U een volledig gespecialiseerd medisch pakket gericht op Uw klachten.

Uiteraard zorgen wij ervoor op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de geneeskunde en revalidatie, om u zodoende de beste zorg en advies te geven. In het revalidatiecentrum werken meer dan 30 gerenommeerde artsen/specialisten en therapeuten, die voor u klaar staan. Veel specialisten die in het ziekenhuis Clínica Benidorm werken houden ook hier Consult.

Alle revalidatie en therapie behandelingen worden verzorgd door ons vriendelijke en professionele team van therapeuten, gebruik makend van de nieuwste en meest geavanceerde apparatuur, behandeltechnieken en -protocollen. De revalidatie in het revalidatiecentrum staat onder leiding van de Nederlanders Michael Martorell Schonenberg en Gerard Krol. Deze geven leiding aan een team van fysio/manueeltherapeuten, Chiropractoren, Osteopaat, diëtiste, podoloog, psycho-therapeut, acupuncturist, etc.

In nauwe samenwerking met uw behandelend specialist stellen zei uw revalidatieprogramma samen, om uw herstel op een deskundige, veilige en snelle manier te bevorderen. Wij zijn gespecialiseerd in verschillende revalidatieprogramma´s.

revalidatie-centrum

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?

In onze visie staan de volgende aspecten centraal: wij doen alléén de dingen waar wij goed in zijn, excelleren in zorg kunnen wij alléén samen met u, meten is weten, innovatieve computergestuurde test- en meetapparatuur helpen ons uw, prestatieniveau te monitoren, zorg op maat, omdat uw klacht onze zorg is, samenwerken aan herstel met maximale resultaten en klant tevredenheid.

Een revalidatiebehandeling richt zich niet alleen op de ziekte of aandoening zelf, maar probeert ook eventuele blijvende gevolgen ervan zoveel mogelijk te verminderen. Het doel van de revalidatiebehandeling is dat de revalidant in alle opzichten weer zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de maatschappij. Het kan zijn dat er blijvende gevolgen zijn van een ziekte of aandoening. In dat geval leert de revalidant om zo goed mogelijk met de beperkingen om te gaan. De revalidatiebehandeling vindt soms individueel, soms in groepsverband plaats. De aandoening heeft niet alleen gevolgen voor de patiënt zelf, maar ook voor de personen uit zijn/haar naaste omgeving. Wij zorgen ervoor dat ook zij nauw worden betrokken bij het revalidatieproces.

Het therapie/revalidatie protocol is volgens de nieuwste inzichten en voldoet aan de internationale richtlijnen. Wij besteden veel aandacht aan klachtenpreventie en geven u daarom bij vertrek een oefenprogramma mee, zodat u thuis uw conditie kunt verbeteren en behouden.

revalidatie-knie-en-heup-diagram

Heeft U sinds korte of langere tijd klachten? belemmeren deze klachten u vooral in het dagelijks functioneren of in de arbeids- en/of sportsituatie? Zo ja, dan vereist de hulp die u nodig heeft maatwerk en deskundigheid. De Revalidatie Programma´s van revalidatiecentrum Medifit voorzien in beiden. De nieuwste behandeltechnieken zijn in ons programma opgenomen zodat u zult ervaren dat uw klachten onze zorg zijn.

De Revalidatie Programma´s zijn een door ons ontwikkelt behandel- en trainingsprogramma, waarin de meest recente inzichten rondom de revalidatie zijn verwerkt. Wij hebben reeds jarenlange ervaring op het gebied van revalidatie. In onze aanpak staat een uitgebreide intake en onderzoek voorop, met behulp van de nieuwste meet- en testapparatuur. Voorlichting/advisering over het ontstaan en verloop van de klacht en actieve revalidatie staan hierbij centraal. U heeft immers klachten en u wilt advies en hulp bij het effectief bestrijden ervan. Naast onze coachende en adviserende rol zullen wij u vooral stimuleren om zelf actief bezig te zijn met het succesvol bestrijden van uw klachten.