Rug Revalidatiekliniek

De internationale MedifitReha rugkliniek is bekend vanwege haar moderne en succesvolle revalidatieprogramma´s die gekoppeld zijn aan uitstekende medische zorg. Het revalidatieprogramma focust op alle nek- en rugproblemen, zoals: artrose, artritis, tussenwervelschijfproblemen en instabiliteitsklachten en whiplashtrauma´s. Wij zijn gespecialiseerd in rug- en nekrevalidatie zowel postoperatief als revalidatie om een operatie te voorkomen.

De revalidatiekliniek is uitgerust met de meest geavanceerde apparatuur en een ervaren team van medische specialisten en therapeuten. In aansluiting hierop staat ook het administratieve personeel tot uw beschikking om u op een zo professioneel mogelijke manier te helpen. Al deze zorg vindt u onder een dak. Dit behelst, onder andere, medische diagnosestelling door de specialisten, Röntgendiagnostiek, Elektrocardiogram en Echo-onderzoek, fysiotherapie, manuele therapie, osteopathie, chiropractie en revalidatietherapie. We bieden een compleet medisch pakket, gericht op de genezing van uw rugproblemen.

Natuurlijk zorgen we ervoor op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en revalidatie, zodat we er zeker van zijn dat we u de beste zorg en adviezen kunnen geven. We hebben een uitgebreid team van erkende therapeuten dat altijd beschikbaar is om u de beste service te geven.

Alle fysiotherapeutische behandelingen en revalidatieprogramma´s worden verzorgd door het team van professionele en klantvriendelijke therapeuten. Ze maken gebruik van de nieuwste technieken, de laatste protocollen en modernste apparatuur.

In nauwe samenwerking met de behandelend specialist en onze revalidatiearts stellen we een behandelplan samen dat tot doel heeft een zo spoedig maar ook zo veilig en gecontroleerd mogelijk herstel te bereiken.

rug-1

 

Wat kunt u van ons verwachten?

De belangrijkste aspecten in onze visie zijn: we doen alleen waar we goed in zijn en: meten is weten. Innovatieve, gecomputeriseerde testapparatuur wordt gebruikt, zodat u en wij objectief de progressie kunnen beoordelen.

Uw klacht is onze zorg en wij werken samen om een maximaal resultaat en tevredenheid te bereiken.
Een revalidatieprogramma richt zich niet alleen op de ziekte of aandoening maar probeert zoveel mogelijk symptomen te verlichten of geheel te elimineren met een zo lang mogelijk effect. Het doel van het revalidatieprogramma is de patiënt weer zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de samenleving. De revalidatie gebeurt soms individueel, soms in groepsverband.

Het revalidatieprotocol is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke onderzoeken en is in overeenstemming met de nieuwste internationale richtlijnen. We besteden veel aandacht aan preventie van klachten. Daarom krijgt u van ons een persoonlijk oefenprogramma mee als u bij ons klaar bent, zodat u, op uw niveau, verder kan werken aan uw gezondheid in uw thuissituatie.

Onze zorgprogramma´s die ´State of the Art´en ‘Evidence Based’ zijn, bestaan uit de volgende onderdelen:

medical-travel-spain-spine-rehabilitation-centre-1

Hebt u sinds kort een rugprobleem of hebt u al langer klachten? Wordt uw levensstijl negatief beïnvloed door uw klachten, thuis, op uw werk of tijdens sportbeoefening? Als dit zo is, dan hebt u hulp nodig en dient u onderzocht te worden door een expert. Ons rug revalidatieprogramma biedt beide: een gedegen onderzoek en professionele behandeling. We bedienen ons van de modernste, meest recente technieken en u zult zien dat wij ons concentreren op uw probleem.

Het rug revalidatieprogramma is een behandel- en medisch trainingsprogramma, door ons ontwikkeld. Het combineert de nieuwste onderzoeksresultaten met de laatste kennis. Onze benadering bestaat uit een uitgebreide intake en regelmatige evaluatie, gebruik makend van de modernste meet- en testapparatuur. Zowel het verstrekken van informatie en het advies omtrent uw aandoening, het verloop van de klachten en de progressie alsmede de actieve participatie in het revalidatieprogramma achten wij van het grootste belang. U hebt een rugprobleem en u zoekt hulp en advies om op adequate wijze hiermee om te gaan. In aanvulling op onze rol als coach en adviseur stimuleren wij u ook om uw symptomen op de juiste manier zélf te bestrijden.