Samenwerkingen

Wij willen uw zorg zo optimaal mogelijk inzetten. Daarom is samenwerking belangrijk. Revalideren is namelijk een van de schakels in de zorgketen. De zorg in ons revalidatiecentrum vindt plaats na afstemming met andere specialismen zoals: die in ziekenhuizen, in verpleeghuizen, bij de thuiszorg, met uw huisarts en andere eerstelijns disciplines.

Indien mogelijk hebben we voordat u bij ons begint met een revalidatietraject contact met uw behandelaar tot op dat moment, om ons zo goed mogelijk voor te breiden op uw komst. Na afloop van het revalidatietraject schrijven we altijd een uit gebreid eindverslag, zodat uw arts, specialist of therapeut precies op de hoogte is van wat wij hebben gedaan en wat ons advies is.