Behandelproces

Het behandelproces bestaat uit behandelfasen. In iedere behandelfase werkt u aan de behandeldoelen die zijn vastgesteld. Het behandelteam overlegt regelmatig over de resultaten van de behandeling en stelt als dat nodig is, in overleg met u, het behandelplan bij.

Het revalidatieproces bestaat uit vier fasen:

  • intakefase
  • behandelfase
  • evaluatiefase
  • ontslagfase