Behandelteam

Voor uw multidisciplinaire behandeling schakelen we diverse gespecialiseerde behandelaars in. Samen met de revalidatiearts vormen zij uw behandelteam. Het team staat onder eindverantwoordelijkheid van de revalidatiearts. Afhankelijk van uw situatie kan het behandelteam zijn samengesteld uit bijvoorbeeld: een revalidatiearts, een manueeltherapeut, een osteopaat, een ergotherapeut, een fysiotherapeut, een psycholoog, een neuropsycholoog, een podoloog, een verpleegkundige, een orthopeed en/of een neuroloog.

Indien nodig schakelen we ook een diëtist, bewegingsagoog, activiteitenbegeleider of bijvoorbeeld orthopedisch instrumentmaker of schoenmaker voor u in. Ons therapeutenteam bestaat uit meer dan 20 therapeuten aangevuld door een team van 10 artsen en specialisten.

De leden van ons behandelteam staan in nauw contact met elkaar. Dit betekent dat er snel overleg kan plaatsvinden en er vindt iedere week multidisciplinair overleg plaats. Dit alles zorgt voor een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines. Hierdoor kan het behandelprogramma heel snel op verandering van de gesteldheid van de patiënt reageren. Het protocol kan dus zeer snel aangepast worden aan uw actuele situatie, hierdoor garanderen we een zo´n optimaal mogelijk herstel.