Oncologische revalidatie

Tegenwoordig zijn er steeds betere behandelmogelijkheden voor mensen met kanker. De mogelijkheid om kanker te overleven, of langer te leven met kanker, wordt steeds groter. Als men is behandeld of nog onder behandeling is, treden er vrijwel altijd klachten en restverschijnselen op. Dit kan zijn door de behandeling of door de kanker zelf. Vermoeidheid, pijn, angst en depressie zijn de verschijnselen die het meest voorkomen. Die klachten kunnen fysieke maar ook psychosociale problemen veroorzaken. De pijn kan leiden tot minder bewegen en een slechtere conditie, en het is lastig zelfstandig te functioneren, wat een sociaal isolement kan veroorzaken waarbij angst en frustratie een grote rol spelen. Ook als men niet meer van de kanker zal genezen, kan men begeleid worden in het proces er zo goed mogelijk mee om te leren gaan. Oncologische revalidatie kan daarbij helpen, en zorgt ervoor dat alle voorgaande problemen kunnen verminderen. Als u genezen bent van kanker of nog bezig bent met de behandeling en u uw leven weer wil oppakken, of u wil met de kanker zo actief mogelijk verder leven, dan kunt u een verwijzing voor revalidatie vragen aan de oncoloog of huisarts. Daarmee komt u bij de revalidatie- arts, die met u bespreekt wat de haalbare doelen zijn en hoe die bereikt kunnen worden. Bij de revalidatie wordt zowel aan de fysieke, emotionele als sociale aspecten gewerkt. Daarom wordt er gewerkt met een multidisciplinair team van ergotherapeuten, fysiotherapeuten en psychologen, die worden aangestuurd door de revalidatie-arts, om tot een optimaal individueel of groeps-programma te komen en u te begeleiden bij het behalen van die doelen. Dat programma bestaat bijvoorbeeld uit het opbouwen van lichamelijke kracht en conditie, het hanteerbaar maken van de pijn en spanning door middel