Complex Chronisch Longfalen

Ons Longrevalidatie programma is geaccrediteerd door de meeste Nederlandse zorgverzekeraars en wordt dus ook volledig vergoed vanuit het basispakket. Meldt U zich nu aan bij revalidatiecentrum Medifit

LONGREVALIDATIE

Astma, COPD en andere chronische longziekten hebben zowel lichamelijk, sociaal als geestelijk grote gevolgen.
Chronische longaandoeningen gaan vaak gepaard met slechte(re) fysieke conditie door de gedaalde respiratoire functies en verminderde spierkracht. Er is mogelijk een toenemend risico op osteoporose (indeukingsfracturen) door inactiviteit en langdurig gebruik van corticoïden.

Chronisch obstructief longlijden, astma, mucoviscidose of chronische ontstekingen van de bovenste luchtwegen resulteren in:

 • kortademigheid
 • afname van de longfunctie
 • verhoogde slijmvorming
 • verminderde spierkracht
 • gedaalde fysieke mogelijkheden

 

Wat is longrevalidatie?

Longrevalidatie is erop gericht de klachten zoveel mogelijk terug te dringen en te leren het eigen leven zó in te richten dat aandoeningen zo min mogelijk beperken. Het uiteindelijke doel is zo goed mogelijk te herstellen, leren grenzen te verleggen en bewaken, zodat de patiënt weer zo goed mogelijk aan het maatschappelijke leven kan deelnemen.

Hoe ziet het programma eruit?

Het programma bestaat uit verschillende, goed op elkaar afgestemde onderdelen. Allereerst wordt er gewerkt aan verbetering van de lichamelijke conditie: longklachten, uithoudingsvermogen, spierkracht, adempatroon en voedingstoestand. Daarnaast zijn er programmaonderdelen gericht op het verminderen van de beperkingen die men ervaart in het dagelijkse leven. Men leert de juiste aanpassingen te doen om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven en onafhankelijkheid te bereiken. Het behandeltraject wordt, in overleg met onze Nederlandse longarts, afgestemd op de persoonlijke situatie van iedere patiënt.

Binnen het respiratoire revalidatieprogramma komen de volgende aspecten aan bod:

 • voeding
 • gewrichtmobiliteit
 • spierkracht
 • roken
 • ademhalingstechnieken
 • conditieverbetering
 • ontspanningtherapie
 • psychologie

 

Het longrevalidatieprogramma van MedifitReha is multidisciplinair in opzet en de teamleden overleggen iedere week met elkaar en met U hoe het programma individueel verloopt.

Het longrevalidatieprogramma is bedoeld voor mensen die door hun longziekte in hun dagelijkse activiteiten worden beperkt. Door een longrevalidatieprogramma aan te bieden, willen wij patiënten inzicht geven en vaardigheden aanleren zodat zij beter met hun ziekte kunnen omgaan; dat is voor iedereen op zijn eigen manier.

De meeste patiënten hebben veel baat bij longrevalidatie dit wordt door het uitermate geschikte klimaat voor longpatiënten in Teulada/Moraira Spanje extra versterkt. U wordt bij ons fysiek en mentaal sterker. Het gevoel van benauwdheid en vermoeidheid neemt af; er wordt geleerd om te gaan met uw longaandoening.

Klinische opname

Tijdens de longrevalidatie verblijft u in het verpleeghuis Ana Maria Esponís Llopis gevestigd in Teulada – Moraira. Op de bovenste verdieping is de revalidatieafdeling met slaapkamers, gezamenlijke woon/eetruimte en de revalidatiezalen. Het verblijf voor longpatiënten is hier noodzakelijk vanwege de aanwezigheid van zuurstof uit de muur en voor de rustmomenten tussen de behandelingen.

Kamers in Medifit
Kamers in Medifit
Kamers in Medifit
Kamers in Medifit
Kamers in Medifit
Kamers in Medifit
Kamers in Medifit
Kamers in Medifit
Kamers in Medifit