Corona patiënten kunnen na een IC opname een multidisciplinair revalidatieprogramma op maat volgen bij revalidatiecentrum Medifit.

Mensen na een verblijf op de intensive care hebben vaak een Post intensive care syndroom (PICS) dit is een combinatie van lichamelijke stoornissen en beperkingen zoals spierzwakte, verminderd uithoudingsvermogen, kortademigheid, pijn en stijfheid in de gewrichten. De fysieke gevolgen na een ic-opname zijn meestal wel bekend, echter kan er ook sprake zijn van psychische en cognitieve problemen. Deze restverschijnselen leiden tot langdurige beperkingen in het dagelijks functioneren en verminderde kwaliteit van leven.

Bij revalidatie van corona patiënten na een verblijf op de IC is de spierzwakte en het verbeteren van het fysiek functioneren een van de belangrijkste aangrijpingspunten. Dit samen met het ondersteunen van de ademhaling en de cardiovasculaire conditie. Hiernaast is het verbeteren van het cognitief functioneren, vertrouwen in herstel, verminderen van angst en verkleinen van de kans op complicaties belangrijk.

Corona patiënten kunnen blijvende longschade hebben opgelopen. Het corona virus heeft bij veel mensen een longontsteking veroorzaakt en dit richt soms littekenweefsel aan in de longen (longfibrose) deze klachten worden COLD (Corona Obstructive Lung Disease) genoemd. Dit zorgt ervoor dat het ademen moeilijker gaat en het longvolume vermindert is.

Hiernaast moet de psychologische trauma verwerking niet worden onderschat. Na een verblijf op de IC hebben mensen vaak last van flashbacks, angst, depressie en cognitieve problemen. Dit kan soms zo ernstig zijn dat dit zich ontwikkeld in een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Ongeveer 1 op de 5 voormalige ic-patiënten heeft in het eerste jaar na ontslag klachten die passen bij een posttraumatische stressstoornis (PTSS). 1 op de 3 patiënten heeft last van klachten als; angstige gevoelens, depressieve klachten, vergeetachtigheid, emotionele instabiliteit, slapeloosheid en flashbacks.

Revalidatiecentrum Medifit biedt een multidisciplinaire aanpak omdat het probleem zowel fysiek als psychisch moet worden aangepakt. Deze multidisciplinaire aanpak is noodzakelijk omdat het meestal gaat om complexe problematiek. Naast fysiotherapie is de inbreng van ergotherapie, oefentherapie, cognitieve therapie en psychotherapie onder begeleiding van een revalidatie- en longarts noodzakelijk. Het behandelteam bestaat uit gespecialiseerde fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, revalidatieartsen en Nederlandse artsen zoals een longarts, huisarts en cardioloog.

Mensen kunnen poliklinisch of klinisch deelnemen aan het revalidatieprogramma, dit is afhankelijk van de indicatie. De revalidanten kunnen met hun partner of begeleider verblijven binnen het revalidatiecentrum of in een luxe zorgappartement.

Een revalidatie traject voor mensen met een Post intensive care syndroom (PICS) eventueel in combinatie met COLD (Corona Obstructive Lung Disease), duurt 4 tot 8 weken. Patiënten kunnen deelnemen 2 weken nadat ze COVID-19 negatief zijn getest, echter kan men ook maanden na het ontslag uit het ziekenhuis deelnemen.

De individuele invulling van het revalidatieprogramma wordt bepaald door een samenwerking tussen u en onze Nederlandse longarts, revalidatiearts en het behandelteam. Bij de intake worden er, naast consulten bij de revalidatiearts, longarts en therapeut, een aantal testen afgenomen. Er worden onder meer de volgende tests afgenomen; ergo-spirometrie, 6 Minuten Wandel Test, ECG, kracht testen, röntgenfoto’s, enz. Iedere week is er een evaluatie consult, waarna het behandelteam de vooruitgang van de behandeldoelen bespreekt en evalueert. Het programma wordt constant aangepast aan de persoonlijk situatie van iedere patiënt.

Medifit heeft ervaring in het behandelen van Nederlandse patiënten met het PICS-syndroom en longpatiënten (o.a. COPD, astma). COLD is echter niet hetzelfde als COPD, er zijn wel overeenkomsten met de behandelmethode. Een van de redenen dat het COPD-programma in Spanje zo´n succes is heeft te maken met de zuivere middellandse zeelucht. Bij obstructieve longziektes als COLD en COPD heeft schone lucht een positief effect.

Revalidatie wordt vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraars uit het basispakket als hier een medische indicatie voor is. De vergoeding geld alleen voor de revalidatie, uw eventuele vliegreis is voor eigen kosten. Als u met het vliegtuig komt dan wordt u opgehaald van het vliegveld; Alicante of Valencia. Het verblijf, het eten en de revalidatie wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar als er een indicatie is voor klinische revalidatie. Wij hebben contracten met de meeste Nederlandse zorgverzekeraars en kunnen de behandelingen rechtstreeks bij hen declareren. Hierdoor hoeft u het revalidatieprogramma niet zelf te bekostigen. Bij de verzekeringen waar wij geen contract mee hebben, dienen wij een aanvraag in volgens de Nederlandse normen en tarieven.

Revalidatiecentrum Medifit is op 25 mei 2019 bekroond, door de “Academy of Health Sciences Ramón y Cajal”, als erkenning voor onze professionele deskundigheid in de revalidatiegeneeskunde en innoverend multidisciplinair revalidatiecentrum met geavanceerde individueel gerichte behandelprogramma´s.