CVA Behandelplan

Complexe problematiek in samenhang aangepakt

Voor wie is revalidatie?

Revalidatie is bedoeld voor mensen die door een beroerte blijvende beperkingen ervaren in het dagelijkse leven. Van belang is wat men vóór de beroerte deed. Hoe was het dagelijkse leven ingericht? Hoe was de sociale situatie?

In het algemeen kunnen we stellen dat ook de CVA-patiënt met complexe problemen bij ons in de revalidatie goed terecht kan. De specialistische revalidatiegeneeskundige zorg bij Medifit biedt veel deskundigheid op het gebied van hersenletsel, waardoor een veelheid van problemen in samenhang kan worden aangepakt. De patiënt moet een redelijk tempo aan kunnen en gemotiveerd zijn. En iemand moet zich op termijn thuis kunnen redden, eventueel met aanpassingen en met hulp van thuis- of mantelzorg. De revalidatiearts hanteert indicatiecriteria die hierop gebaseerd zijn.

Individueel behandelplan

De revalidatie helpt u om met uw beperkingen weer zo goed mogelijk te functioneren in het dagelijkse leven, zo zelfstandig mogelijk te zijn en actief aan het leven deel te nemen. Wij vinden het essentieel naar uw wensen te luisteren en het behandelplan daarop in te richten. Revalidatie is bij Medifit maatwerk. Voor iedereen wordt een individueel behandelplan opgesteld. In overleg met de patiënt en de familie worden de revalidatiedoelen omschreven. Ook de mogelijkheden in de omgeving worden bij het plan betrokken. De hulpvragen zijn erg divers en ook de duur van de behandeling kan verschillen: van een eenmalig advies tot een traject van 6 maanden. Gemiddeld duurt de klinische revalidatie na een beroerte tussen de 6 weken en drie maanden, met aansluitend een periode van enkele maanden poliklinische behandeling.

Multidisciplinaire aanpak

Brede deskundigheid

De revalidatiebehandeling wordt gegeven door een team van deskundigen, die ieder hun eigen specifieke bijdrage leveren:

De fysiotherapeut en de ergotherapeut trainen houding, beweging en zelfverzorging. Ook leren zij de patiënt omgaan met hulpmiddelen, zoals een rolstoel of handspalk. Het doel is weer te leren een serie belangrijke handelingen veilig en in de juiste volgorde uit te kunnen voeren. Bij de psycholoog, neuropsycholoog en de cognitief therapeut worden belangrijke vaardigheden geoefend zoals: het opnemen van informatie en het aanleren van geheugenstrategieën. Bij de activiteitenbegeleiding leren de patiënten bezigheden die zij (weer) willen doen na de revalidatie en waarmee zij zich kunnen uiten. Vaak is een activiteitenbegeleider betrokken bij de behandeling. Voor de patiënt – maar ook voor partner en familie – is de begeleiding door de maatschappelijk werker belangrijk. Er wordt advies gegeven over het regelen van financiële zaken en het aanvragen van voorzieningen. Ook de verpleging levert een grote bijdrage.

Op de revalidatieafdeling worden vaardigheden getraind die in de therapieën zijn aangeleerd. De revalidatiearts geeft leiding aan het behandelteam en stelt, in overleg met de patiënt en de familie, het behandelplan op. Het team overlegt regelmatig over de vorderingen van de patiënt.

Inzicht met uitzicht

De revalidatiebehandeling bestaat uit het stimuleren van de vaardigheden en het bedenken en aanleren van compensatiestrategieën. Het is van belang dat men inzicht heeft in de eigen situatie. Iemand die niet goed kan lopen, begrijpt dat meestal wel. Voor iemand die niet kan spreken, is het al veel moeilijker te overzien wat de gevolgen daarvan zijn. Mensen die hun geheugen kwijt zijn, weten niet dat ze dingen vergeten en denken er bijvoorbeeld ook niet aan een agenda te gebruiken. Revalidatie begeleidt mensen bij het verbeteren van hun inzicht en reikt oplossingen en alternatieven aan.

Klinische revalidatie

Eerst komt in de klinische fase de zelfverzorging aan bod: wassen, aankleden, tandenpoetsen, scheren en veilig naar het toilet gaan. Uiteraard moet iemand zich kunnen voortbewegen. Is looptraining nodig? Moet er bijvoorbeeld een wandbeugel of een rolstoel worden aangevraagd? De behandeling richt zich op de basisvoorwaarden voor zelfstandig leven. Als iemand zich veilig kan redden in de eigen woning en als de nodige hulp en aanpassingen zijn geregeld, dan kan de revalidatie poliklinisch worden voortgezet.

Intensieve tussenfase

Hebt u in Nederland of België in een revalidatiekliniek gerevalideerd en bent u daar ontslagen? U bent overgebracht naar de poliklinische revalidatie, maar u denkt met een intensief traject meer resultaat te kunnen behalen? Dan heeft Revalidatiecentrum Medifit Reha het behandeltraject voor u. Wij hebben na jarenlange ervaring in neurorevalidatie een speciaal, intensief (veelal 1 op 1) revalidatietraject ontwikkeld. Dit traject sluit volledig aan op het normale behandelverloop van de klinische revalidatie in uw eigen land. Het is zeer intensief en daardoor ook erg effectief. U bent namelijk bij ons zeker 3 tot 4 uur per dag intensief aan het werk met daarbij nog de nodige zorg. Dit gebeurt in ons revalidatiecentrum aan de Costa Blanca met een aangenaam klimaat en een prachtige omgeving. U verblijft, eventueel samen met uw begeleider, in een luxeappartement of in een kamer binnen het revalidatiecentrum met 24 uur verpleging en medische zorg.

Aanvullende klinische revalidatie

Na een klinische opname wil de patiënt zo snel mogelijk naar huis, maar eenmaal thuis wordt iemand pas echt met de beperkingen geconfronteerd. Vandaar dat wij een intensieve tussenfase aanbieden in bijvoorbeeld een van onze luxeappartementen. Dit lijkt veel meer op de thuissituatie dan het verblijf in een regulier revalidatiecentrum.

Poliklinische revalidatie

In de poliklinische fase worden gerichtere keuzes gemaakt. Ook wordt in deze fase bekeken of mensen hun werk weer op kunnen pakken of een andere zinvolle dagbesteding kunnen vinden zoals: vrijwilligerswerk of het deelnemen aan activiteiten in een dagcentrum. De revalidatiebehandeling stopt als de in het behandelplan gestelde doelen behaald zijn en/of het best haalbare resultaat bereikt is. De patiënt blijft in de regel nog enige tijd onder controle van de revalidatiearts. Vaak ontstaan na verloop van tijd nieuwe hulpvragen. Specifieke vaardigheden kunnen dan in enkele poliklinische behandelingen worden geoefend. Dit laatste kan bij ons gebeuren of bij een ander centrum in uw eigen land.

Revalidatiezorg bij MedifitReha wordt uit het basispakket vergoed door alle Nederlandse zorgverzekeraars. U hoeft dus niet aanvullend verzekerd te zijn. Hiervoor is wel een indicatiestelling / verwijzing van een revalidatiearts nodig.

Klinische revalidatie na een beroerte / CVA

oktober 16th, 2018|0 reacties

Klinische revalidatie van een patiënt met een beroerte is erop gericht deze zo snel en zelfstandig mogelijk in zijn eigen omgeving te laten functioneren. Ons moto is ‘We halen eruit wat er in zit; soms

Tekst tbv weekblad De Week Psycholoog

augustus 2nd, 2017|0 reacties

Waarom een ( Neuro) Psycholoog? Het leven, een natuurlijke beweging ‘Fijn dat er wat gebeurt’ is een veelgehoorde uitspraak. U voelt zich erkent en er wordt aan gewerkt. Dat is prettig en mensen hebben het

Parkinson revalidatie programma bij MEDIFIT – Moraira

augustus 2nd, 2017|0 reacties

Het behandelprogramma voor Parkinson van revalidatie centrum Medifit richt zich op volwassenen die behandeld worden voor de ziekte van Parkinson. Ook bij volwassenen met atypische parkinsonismen kan dit behandelprogramma worden toegepast. Wij werken met verschillende

Neurologische revalidatie programma bij Medifit Moraira

augustus 2nd, 2017|0 reacties

Bij het Medifit kunt u ook terecht om te revalideren na een centrale of perifere neurologische aandoening (hersenbloeding, herseninfarct, Parkinson, amyotrofe lateraal sclerose, multiple sclerose, zenuwontstekingen ...). Waarom neurologische revalidatie? Revalidatie na een hersenbloeding of