Hartrevalidatie

Hartrevalidatiecentrum

Het revalidatiecentrum MedifitReha is de eerste zorginstelling aan de Costa Blanca die het mogelijk maakt onder professionele begeleiding te revalideren bij hartproblemen of na een cardiale ingreep. De cardioloog Dr. Jeroen Braat met zeer veel ervaring in hartrevalidatie staat aan het hoofd van het hoogwaardige hartrevalidatieprogramma van revalidatiecentrum MedifitReha.
Belangrijk om hier te vermelden is dat patiënten, die een adequate revalidatie hebben doorlopen een hogere levenskwaliteit hebben. Tevens kan een sterftereductie bereikt worden tot 30%.

Het hartrevalidatieprogramma is ontworpen voor patiënten die:

 • een AICD (Spaans DAI) hebben gekregen, dat is een geïmplanteerde inwendige defibrillator
 • een openhartoperatie hebben ondergaan (bypass of hartklepoperatie)
 • een dotterprocedure hebben gehad, tegenwoordig meestal met stentplaatsing
 • ablatie hebben gehad (wegbranden hartritmestoornis)
 • lijden aan hartfalen (lichamelijk minder kunnen c.q. benauwd zijn als gevolg van een tekortschietende werking van het hart)
 • Angina Pectoris hebben, druk of pijn op de borst als gevolg van vernauwingen in de slagaders van het hart, de zogenaamde kransslagvaten

De algemene uitgangspunten van het hartrevalidatieprogramma zijn:

 • Zorg op maat: iedereen is uniek en verdient een op maat gemaakt programma
 • Groepsverband: de aanwezigheid van lotgenoten en eventuele partner vergroot de effectiviteit aanzienlijk
 • Multidisciplinair: de specifieke kennis van de verschillende betrokken disciplines levert enorme meerwaarde op
 • Kosteneffectiviteit: na een adequaat revalidatieprogramma heeft u aanzienlijk minder kans op recidief klachten, bent u lichamelijk tot meer in staat en hebt u minder kans weer in het ziekenhuis te belanden. Goed voor u en zeker ook voor uw ziektekostenverzekeraar

De verschillende betrokken disciplines bestaan uit:

 • Cardioloog
 • Fysiotherapeuten
 • Diëtiste
 • Psychologe

Het programma is geheel volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) en de Nederlandse Hartstichting. De betere centra in Europa werken met exact dezelfde richtlijnen.

Het hartrevalidatieprogramma bestaat uit:

Cardioloog:

 • Intake gesprek: onder andere doornemen reden hartrevalidatie, doornemen medicatie, bepalen en bespreken risicofactoren voor hart-en-vaatziekten
 • Lichamelijk onderzoek
 • ECG
 • Bewaakte fietstest middels ECG (bepalen uitgangsconditie en eventueel (rest) ischemie; tevens bloeddrukcontrole tijdens de test.
 • Indien nog niet gemaakt en wel noodzakelijk: echocardiogram
 • Medische voorlichting, algemeen verhaal over meest voorkomende hartziekten, symptomen, globale uitleg werking van het hart, voeding en mogelijkheid tot het stellen van vragen.
 • Wekelijks aanwezig bij sporten voor supervisie en eventueel aanpassen programma of medicatie.

Fysiotherapeut:

 • Intakegesprek, waarbij onder andere wordt gekeken naar eventuele fysieke belemmeringen; fysieke doelen van de hartrevalidatie.
 • Trainingen worden van maandag t/m vrijdag gegeven. Gedurende alle trainingen worden bloeddruk en hartfrequentie gecontroleerd en genoteerd. Alle bevindingen en waarden worden wekelijks besproken met de cardioloog.
 • Ontspanningsoefeningen: een speciaal hiervoor opgeleide therapeut geeft ontspanningstherapie, op indicatie wordt het aantal sessies bepaald.
 • Uitkeuring, waarbij de volledige hartrevalidatie op schrift wordt meegegeven. Ook hiervoor geldt weer dat alles van te voren met de cardioloog wordt besproken.

Voedingsdeskundige:

 • Intakegesprek, specialistische uitleg over voeding voor hartpatienten, eventuele noodzakelijke leefstijlveranderingen en begeleiding tijdens het gehele revalidatieproces.

Psycholoog:

 • Iedereen krijgt een intakegesprek, onmisbaar onderdeel maar helaas vaak onderschat. Afhankelijk van indicatie en wens van de patiënt uit te breiden naar meer sessies.
 • Er wordt onder andere gesproken over angsten en (zichtbaar of niet) depressies.