Klinische revalidatie van een patiënt met een beroerte is erop gericht deze zo snel en zelfstandig mogelijk in zijn eigen omgeving te laten functioneren. Ons moto is ‘We halen eruit wat er in zit; soms is dat minder dan je hoopt, maar vaak is dat meer dan je verwacht’.

CVA is de medische term voor een beroerte. Dit betekent letterlijk het “cerebro vasculair accident” een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Bij een beroerte ontstaat beschadiging van hersenweefsel door afsluiting ( infarct ) van een bloedvat (84%) of door een bloeding (16%). Hiermee is beroerte de belangrijkste oorzaak van invaliditeit, een kwart van de patiënten is jonger dan 70 jaar.

Veel van deze patiënten komen in aanmerking voor intensieve neurologische klinisch revalidatie traject en worden hiervoor opgenomen in een klinisch revalidatiecentrum. Na een klinisch revalidatie traject is ongeveer 90% van deze patiënten weer in staat om weer zelfstandig te leven.

Sommige gevolgen vallen direct op, zoals halfzijdige verlamming (hemiplegie) of niet goed kunnen spreken. Ook zijn er minder zichtbare gevolgen, zoals problemen op het gebied van de emoties, het gedrag, het geheugen of het denken. Dit noemen we cognitieve stoornissen. Sommige patiënten zijn snel geëmotioneerd en huilen of lachen veel zonder duidelijke oorzaak. Niet alleen de persoon zelf wordt getroffen door een beroerte, maar ook de partner en de familie. Na een beroerte volgt een langdurig proces van aanpassing van de patiënt en zijn omgeving.

Klinische revalidatie is maatwerk.
Voor alle patiënten wordt een individueel behandelplan opgesteld. Na een uitgebreid onderzoek en overleg met de patiënt en de familie worden de revalidatiedoelen omschreven. Gemiddeld duurt klinische revalidatie na een beroerte 2 maanden met 3 tot 4 uur therapie per dag.

De klinische revalidatiebehandeling wordt gegeven door een team van deskundigen, die ieder hun eigen specifieke bijdrage leveren: de aanpak is multidisciplinair. Het behandelteam bij revalidatiecentrum Medifit in Moraira bestaat uit een team van meer dan 20 therapeuten (fysiotherapeut, manueeltherapeut, osteopaat, ergotherapeut, podoloog, psycholoog, neuropsycholoog) en een revalidatiearts. Deze revalidatiearts geeft leiding aan het therapeutenteam. Het team overlegt regelmatig over de vorderingen van de patiënt. Afhankelijk van de situatie kan een patiënt na een beroerte poliklinisch of klinisch revalideren bij revalidatiecentrum Medifit.