Kwaliteit, onderzoek & Innovatie

Revalidatiecentrum MedifitReha werkt continu aan verbeteringen.

Kwaliteit

Het thema kwaliteit staat bij ons hoog op de agenda. U moet kunnen rekenen op een goede zorg, want zorgkwaliteit hangt nauw samen met levenskwaliteit.

We streven naar een continue verbetering van de zorg, zodat uw vragen en wensen zo goed mogelijk vervuld kunnen worden.

Revalidatiecentrum MedifitReha kijkt kritisch naar de kwaliteit van de zorg door bijvoorbeeld:

  • structureel tevredenheidsonderzoek bij revalidanten
  • de prestatie-indicatoren te analyseren

Wetenschappelijk onderzoek

Revalidatiecentrum MedifitReha past onderzoek toe in de volle breedte van de organisatie. Een aantal onderzoekslijnen binnen de organisatie is bedoeld voor het zelf uitvoeren en opzetten van wetenschappelijk onderzoek. Zo leveren wij een bijdrage aan de optimalisatie van kennis voor onderzoek, onderwijs en praktijk. Onderzoek komt voort uit de vraag van de praktijk om de behandeling, zorg en begeleiding te verbeteren.

Innovatie

Revalidatiecentrum MedifitReha vindt het van groot belang om adequaat in te kunnen spelen op nieuwe behoeften, mogelijkheden, beleid, (inter)nationale en regionale ontwikkelingen. Daarom blijven wij op de hoogte van vernieuwingen in de revalidatieprocessen en organisatiemethoden. Dit doen wij door middel van interne studies en het bijwonen van (inter)nationale cursussen en congressen.