Manuele Therapie

Het doel van orthopedische manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds de houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueeltherapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De therapie is gebaseerd op onderzoeksresultaten en de technieken komen uit de fysiotherapie, chiropractie en de osteopathie.

De effecten van orthopedische manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: de patiënt voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de orthopedisch manueeltherapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Een orthopedisch manueeltherapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor orthopedische manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom.
Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueeltherapeut uitstekend in staat om de oorzaak van klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

Het doel van de behandeling is primair gericht op verbetering van bewegingsstoornissen zoals pijn en/of stijfheid in een beweging, met als gevolg afname van klachten en beperkingen in de activiteiten van het dagelijks leven.

Samenvattend:

Een therapeut geschoold in manuele therapie, is opgeleid om op basis van een zorgvuldige probleemverkenning maatwerk te leveren voor individuele patiënten, gedurende alle fasen van het herstelproces. Van een manueeltherapeut mag worden verwacht dat hij/zij de technieken kan aanpassen aan de unieke situatie van de patiënt.