Bij het Medifit kunt u ook terecht om te revalideren na een centrale of perifere neurologische aandoening (hersenbloeding, herseninfarct, Parkinson, amyotrofe lateraal sclerose, multiple sclerose, zenuwontstekingen …).

Waarom neurologische revalidatie?

  • Revalidatie na een hersenbloeding of herseninfarct

Na een hersenbloeding of –infarct verliest u een deel van uw zelfredzaamheid. Om deze terug te winnen, moet u opnieuw leren om uw evenwicht, coördinatie, spierkracht, staan en stappen te oefenen. Een gespecialseerde fysiotherapeut helpt u hierbij door middel van een intensief revalidatie programma. De therapie bestaat uit veel oefenen met name in onze medische revalidatie zaal en ons aangepaste zwembad. Uw ADL (Activiteiten van het Dagelijks Leven) verbeteren is hierbij altijd het hoofd doel. Het geheugen, concentratie en een evaluatie van de cognitieve functies wordt gedaan door onze Nederlandse neuropsycholoog. De orthopedisch podoloog, fysiotherapeut en ergotherapeut werktuigkundige voorziet u van eventuele hulpmiddelen (voetheffer, rolstoel, rollator…) en geven advies op het vlak van mogelijke woningaanpassingen. Deze behandeling helpt u om zo snel mogelijk uw oude leven weer op te pikken.Bij aanvang van het prgramma krijgt u eerst een intake van een fysiotherapeut en/of van de revaldiatie arts en vervolgens wordt een individueel programma opgestelt aangespast aan iedere individuele patient.

  • Revalidatie bij na Parkinson, MS, amyotrofe lateraal sclerose, myopathie

Bij aandoeningen zoals Parkinson, multiple sclerose, amyotrofe lateraal sclerose en myopathie gaan de motorische functies langzaam achteruit. De medische behandeling probeert de evolutie van de ziekte zo traag mogelijk te laten verlopen. De revalidatie is gericht op het onderhouden van de bestaande fysieke mogelijkheden, valpreventie, voorkomen van gewrichtsverstijving en spierverkorting, de aanpassing van de leefomgeving aan de motorische beperkingen en het aanbieden van adequate hulpmiddelen om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren. De behandelingen gebeuren in volgens de meest recente behandel protocollen..

  • Revalidatie na aandoeningen van het perifere zenuwstelsel

De aantasting van de perifere zenuwen uit zich onder andere in gevoelsstoornissen, krachtsverlies, verlammingen en gangstoornissen (bijvoorbeeld na een rug of nek hernia). Uiteraard zal dit uw zelfstandigheid beperken. Na diagnosestelling en verwijzing door uw behandelend arts of specialist zal onze revalidatiearts en/of fysiotherapeut u een aangepast multidisciplinair revalidatieprogramma. Ons revalidatie team bestaat uit een groep van 14 therapeuten.