Revalidatie bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Men spreekt van Niet-Aangeboren Hersenletsel als er op latere leeftijd letsel aan de hersenen ontstaat ten gevolge van traumatisch hersenletsel of niet-traumatisch hersenletsel.

Oorzaken van NAH zijn onder andere: een herseninfarct, hersenbloeding, hersenletsel na een trauma, MS, Parkinson, tumor, bestraling, chemotherapie en meningitis. De gevolgen hiervan zijn meestal erg divers en ingrijpend. Hierbij moet u denken aan: krachtsvermindering, spasticiteit of uitval van spieren, cognitieve problemen, (aandacht, concentratie) en sociaal-emotionele problemen (angst, vermoeidheid).

Revalidatie en de behandeling

De behandeling start met een intake van de revalidatiearts en een gespecialiseerde fysiotherapeut waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden en beperkingen. Doelstellingen en behandelplan worden samen met de patiënt besproken. Naast individuele behandeling, kan er ook in groepsverband worden getraind in de revalidatiezaal en/of het zwembad.
Tijdens de behandeling kunt u als revalidant ondersteund worden door een team dat bestaat uit: Revalidatiearts, Neuropsycholoog, Neuroloog, Fysiotherapeut, Ergotherapeut, Acupuncturist, Podoloog, Orthopedische schoenmaker en Psychotherapeut.

Fysieke revalidatie

Het accent tijdens de fysieke fysiotherapeutische revalidatiebehandeling ligt op het verbeteren van: gecoördineerde bewegingen, conditie, mobiliteit van de gewrichten, verminderen spasticiteit en verbeteren van de spierfunctie (kracht). Veel aandacht wordt besteed aan het weer leren lopen, opstaan, balans en evenwicht. Inactiviteit en vermoeidheid worden ook aangepakt.

Cognitieve revalidatie

Cognitieve revalidatie behandelt de niet-lichamelijke, niet direct zichtbare gevolgen van een hersenletsel. Dit zijn de stoornissen in de cognitieve functies en emoties en de gevolgen ervan bij het gedrag. Cognitieve functies zijn hersenfuncties zoals: aandacht, geheugen, het planmatig handelen, waarneming en de taal. Na een hersenletsel kunnen deze functies verstoord zijn. Ook kunnen er emotionele stoornissen ontstaan. Dat leidt tot gedragsbeperkingen en mogelijkheden bij: zelfstandigheid, werken, met mensen omgaan, autorijden en andere dagelijkse activiteiten.
Het is van groot belang dat ook de directe relaties van de revalidant, zoals: de verzorgers, partners en vrienden, op de hoogte zijn van het revalidatieprogramma, omdat ook zij erg veel te verduren hebben. En wat zeker niet vergeten mag worden is het feit dat een NAH-patiënt eigenlijk een nieuwe persoonlijkheid krijgt wat voor de meeste problemen zorgt; zowel voor de revalidant zelf maar ook voor de partner en de familie. Ook voor hen is er ondersteuning mogelijk, want de revalidant zal niet altijd in staat zijn iets uit te leggen of duidelijk te maken wat hem of haar dwars zit.

Gespecialiseerd team

Revalidatiecentrum Medifit heeft een gespecialiseerd team voor de behandeling van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De behandeling richt zich op het bevorderen van herstel, maar ook op het leren omgaan met de beperkingen en het vinden van passende oplossingen. Het doel van de behandeling is dat je, ondanks de beperkingen, zo zelfstandig mogelijk wordt in je eigen omgeving.

Revalidatiezorg bij MedifitReha wordt uit het basispakket vergoed door alle Nederlandse zorgverzekeraars. U hoeft dus niet aanvullend verzekerd te zijn. Hiervoor is wel een indicatiestelling / verwijzing van een revalidatiearts nodig.