Oncologie

Oncologische revalidatie wordt gedefinieerd als zorg gericht op functionele, fysieke, psychische en sociale problemen verbonden met kanker; inclusief nazorg en revalidatie. Een van de onderdelen van oncologische revalidatie is fysieke training. Oncologische revalidatie kan veel (ex)patiënten helpen om de gevolgen van de ziekte en de behandeling te boven te komen, waardoor de levenskwaliteit en deelname aan het arbeidsproces verbeteren.

Oncologische revalidatie is voor:

  • volwassen (ex)patiënten met kanker
  • alle oncologische aandoeningen
  • alle fasen van het oncologisch behandel- en hersteltraject; ook de palliatieve fase.

 

Herstel na een buikoperatie