Revalidate na een intensive care opname.

Mensen die ten gevolge van een stressvolle IC-opname lichamelijke, cognitieve en psychische klachten hebben ontwikkelen krijgen meestal niet de hulp die ze nodig hebben omdat dit post-intensive care syndroom (PICS) vaak niet herkend wordt door zorgverleners, waardoor deze patiënten niet op tijd worden verwezen voor revalidatie.

Mensen na een verblijf in de intensive care hebben vaak lichamelijke stoornissen en beperkingen zoals spierzwakte, verminderd uithoudingsvermogen, pijn en stijfheid in de gewrichten. De fysieke gevolgen van een ic-opname zijn meestal wel bekend, echter ook kan er sprake zijn van psychische en cognitieve problemen. Ongeveer 1 op de 5 voormalige ic-patiënten heeft in het eerste jaar na ontslag klachten die passen bij een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en 1 op de 3 patiënten heeft last van klachten als angstige gevoelens, depressieve klachten, vergeetachtigheid, emotionele instabiliteit, slapeloosheid en flashbacks. Deze klachten leiden tot grote beperking in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals lopen en tot problemen bij de terugkeer naar werk.

Deze fysieke en eventueel psychische stoornissen komen boven op de gevolgen van de oorspronkelijke ziekte waarvoor de patiënt in het ziekenhuis werd opgenomen, bijvoorbeeld als gevolg van het corona virus/COVID19. Daarom is een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk omdat het meestal gaat om complexe problematiek. Echter hebben deze patiënten vaak alleen fysiotherapie gehad. Naast fysiotherapie is de inbreng van gespecialiseerde fysiotherapie, ergotherapie, oefentherapie, cognitieve therapie en psychotherapie onder begeleiding van een revalidatiearts en een longarts vaak noodzakelijk.

Ons revalidatiecentrum heeft gespecialiseerde fysiotherapeute, ergotherapeuten, psychologen, revalidatieartsen en een Nederlandse longarts die mensen kunnen helpen met een revalidatietraject bij een post-intensive care syndroom (PICS). Wij bieden een multidisciplinaire aanpak omdat het probleem zowel fysiek als psychisch moet worden aangepakt. Mensen kunnen poliklinische of klinisch deelnemen aan het revalidatieprogramma deelnemen, dit afhankelijk van de indicatie. De mensen kunnen met hun eventuele partner of begeleider verblijven binnen het revalidatiecentrum of verblijven in een onafhankelijk luxeappartement. Een revalidatie traject bij Medifit bij een post-intensive care syndroom (PICS) duurt meestal 8 weken en wordt vergoed vanuit het basispakket. Medifit heeft contracten met de meeste Nederlandse zorgverzekeraars en kan daarom rechtsreeks afrekenen met de deze zorgverzekeraars.

In FysioPraxis-3-2016 (april, themanummer Ziekenhuisfysiotherapie), pag. 22-25, is de fysiotherapiebehandeling van deze patiënt tijdens en na ic-opname besproken.