Privacy

Tijdens uw behandeling leggen we uw administratieve en medische gegevens vast in een (medisch) dossier. Ook nemen we uw gegevens op in een patiëntenregistratiesysteem en in de financiële administratie.

Alleen medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw gegevens inzien. Zij hebben tegenover anderen een geheimhoudingsplicht.