Mevr. Henny Vissers – Witte.

Namens mijn vrouw Henny wil ik graag onze bevindingen op papier zetten m.b.t. een verblijf in de Nederlandse revalidatie centrum van Medifit Reha !

In de zomer van 2012 werd bij mijn vrouw een weliswaar goedaardige tumor ontdekt, die op haar oogzenuw drukte, ons werd uiteindelijk verteld dat niets doen geen optie was en blindheid tot een gevolg kon leiden.

Mijn vrouw is uiteindelijk 5 keer geopereerd in het LUMC te Leiden en helaas is het bij een derde hersenoperatie helemaal mis gegaan.

Dit met gevolg dat er een constante verlamming is opgetreden wat betreft de gehele linkerkant,dusdanig dat enigszins lopen en gebruik van arm / hand erg moeilijk zou worden in de toekomst.

Het revalidatie centrum in Nederland bracht enigszins licht aan de horizon en stapje voor stapje ging het steeds iets vooruit, vooral met lopen werd er steeds vooruitgang gemaakt.

Echter in Nederland hield het na enkele maanden op qua behandeling, maar we hadden al via diverse mede patiënten gehoord van deNeurologische revalidatie Centrum Medifit Moraira in Spanje.

Na intensief telefooncontact is mijn vrouw uiteindelijk in het najaar van 2013, zelfstandig met rolstoel, naar Alicante (Spanje) vertrokken om daar 6 weken lang intensief behandeld te worden in dit revalidatie centrum Medifit Reha .
Ik mocht er zelf na 3 weken pas naar toe, maar mijn verbazing was zeer groot toen ik haar voor het eerst weer zag!
Niet alleen fysiek was ze al behoorlijk vooruit gegaan, ook mentaal met het accepteren van het geen haar was overkomen, was al heel veel vooruitgang geboekt.

Mijn vrouw vertelde me dat ze 6 dagen per week, 4 – 5 uur per dag, flink aan de bak moest, Fysiotherapie, Egotherapie, Revalidatie therapie, oefensessies, praten, behandelingen, ze was zeker de eerste paar dagen tijdens deze revalidatie erg moe.

De prettige sfeer, de goede zorg, de omgeving en temperatuur, het appartement, eigenlijk het heleplaatje compleet, maakte het voor haar zo dat ze het vol hield 6 weken lang.

Tijdens de intake gesprekken was er steeds gesproken om een vooruitgang te boeken van 20 – 30 %, vooral op haar fysiek, dus het lopen met en zonder kruk.

Dit is natuurlijk erg moeilijk in te schatten van te voren maar uiteindelijk na 6 weken hard werken, konden wij zonder meer de conclusie trekken dat deze prognose ruimschoots gehaald was.Maar wat ook erg belangrijk is, dat het mentale gedeelte haar erg geholpen heeft om flinke stappenvooruit te maken uiteindelijk, dit is een grote verdienste van de hele club mensen intern bij revalidatie centrum Medifit.

Het heeft er toe geleid, dat ook in het najaar van 2014 mijn vrouw, dit keer voor 4 l weken, weder om naar Spanje is vertrokken voor extra revalidatie en ook nu weer is er de nodige vooruitgang geboekt op beide vlakken.
In tegenstelling met begin 2013, dat mijn vrouw absoluut niet mobiel was en volstrekt afhankelijk was van de rolstoel, heeft ze nu bijna 2 jaar later deze praktisch niet meer nodig en heeft ze de spirit vanuit Spanje meegenomen terug naar Nederland, om ook hier te blijven oefenen op haar fysieke gesteldheid.

Dankzij dit revalidatie centrum kis er voor ons nog genoeg hoop en perspectief op een acceptabel leven voor ons beiden, en zeer zeker voor mijn vrouw!

Henny denkt en praat nog elke dag over deze weken intern in derevalidatie kliniek en over wat ze geleerd heeft om haar oefeningen verder toe te passen in haar dagelijkse bezigheden.

Voor alle lotgenoten, hoe triest de omstandigheden ook zijn, bij een bezoek aan de revalidatie kliniek in Moraira, kan je met samenwerking van dit fantastische therapeuten team, heel erg veel leren, in zowel fysiek als mentaal opzicht!
Met vriendelijke groet,

Norbert Vissers. ( Echtgenoot van Henny )
( Jan. 2015 ) Referentie Verslag Verblijf in revalidatie centrum Medifit Reha in Moraira, Spanje.