Revalidatie na een Stamceltransplantatie (aHSCT)

Medift heeft inmiddels ruime ervaring in het behandelen van MS-patiënten die een Stamceltransplantatie hebben ondergaan. De ervaring heeft geleerd dat het standaard MS behandel- en revalidatie protocol niet van toepassing is voor deze groep MS-patiënten. Na de stamcelbehandeling heeft deze groep patiënten vaak meer potentiele mogelijkheden tot verbetering en herstel. Daarnaast is ook het energieniveau verbeterd, waardoor men intensiever kan trainen om het maximale uit de revalidatie te halen. Het is van belang om na de stamceltransplantatie de maximale potentie te benutten!

Revaldiatiecentrum Medifit biedt in tegen stelling tot wat er in Nederland wordt aangeboden, intensieve multidisciplinaire revalidatie trajecten van 8 weken. Met 3 tot 4 uur revalidatie therapie per dag. De therapie is een combinatie van (neurologische) fysiotherapie-en ergotherapie, psychologie, psychotherapie, ontspanningstherapie en cognitieve training. Daarnaast is er oefentherapie in de revalidatie zaal en in het zwembad.

Het revalidatieprogramma is onder leiding van onze revalidatiearts. De eerste dag zal er een intake plaats vinden met de revalidatiearts, Fysiotherapeut, Ergotherapeut en Neuropsycholoog. Vervolgens wordt er een revalidatie plan gemaakt aangepast aan de mogelijkheden en wensen van de patiënt. Iedere week wordt in de multidisciplinaire vergadering van het behandelteam de vooruitgang geëvalueerd. Ook is er eens in de 2 weken een evaluatie consult met de revalidatiearts. Op elk moment wanneer nodig, kan het programma individueel worden bijgesteld om het maximale potentieel van verbetering te behalen tijdens het revalidatie traject. NA afloop van de revalidatie krijgt de patiënt duidelijke instructies mee hoe nog verder te werken aan herstel. En houden we contact over verdere voortgang in thuissituatie.

Hematopoietische stamceltransplantatie (aHSCT) bij MS

Multiple Sclerose (MS) is een ziekte van het centraal zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen (myeline) aangevallen en beschadigd. Zenuwen komen hierdoor bloot te liggen en geven minder goed signalen van en naar de hersenen door. Soms gebeurt dit zelfs helemaal niet. Hierdoor kunnen plotseling verlammings-en uitvalsverschijnselen ontstaan.

Momenteel is in Nederland de reguliere behandeling met medicatie gericht op het afremmen van de ziekte, verminderen van aanvallen en het bestrijden van symptomen. Gezien het grillige ziektebeeld is er geen standaardbehandeling en voor sommige patiënten werken de medicijnen niet of nauwelijks.

Stamceltransplantatie maakt in Nederland voor MS geen onderdeel uit van de mogelijkheden waaruit gekozen kan worden als het over het behandelen van de ziekte gaat. In de afgelopen jaren hebben we veel mensen met MS naar het buitenland zien gaan om daar stamceltherapie te ondergaan. In veel Westerse landen wordt deze behandeling wel aangeboden voor MS-patiënten.

Uit verschillende onderzoeksresultaten blijkt dat een behandeling met zogeheten stamcellen zeer effectief kan zijn. Zo komt uit onderzoek naar voren dat maar liefst 85 procent van de patiënten drie jaar na de stamceltherapie niets meer merkt van de ziekte. Na zes jaar ligt dat aantal op ongeveer 65 procent, en na acht jaar ervaart 60 procent van de patiënten nog steeds geen symptomen. En mocht de ziekte daarna toch nog terugkeren, dan is het vaak in een mildere variant.

Stamceltransplantatie:

Het doel van Stamceltransplantatie is het afweersysteem “resetten” zodat ontstekingscellen niet langer de hersenen aanvallen, zoals het geval is bij mensen met een actieve vorm van MS. Stamcellen zijn erg belangrijk voor het repareren van schade in het menselijk lichaam. Vanuit stamcellen kunnen verschillende andere soorten cellen ontstaan. In dit geval worden stamcellen uit het bloed gebruikt, deze kunnen verschillende type ontstekingscellen vormen en daarmee het afweersysteem opnieuw opbouwen. Dit type stamcel kan echter geen organen of weefsels herstellen. aHSCT kan daarom permanente zenuwschade niet herstellen.

Behandeling:

In het kort bestaat de behandeling met aHSCT uit drie stappen. Als eerste worden stamcellen uit het bloed of beenmerg van de patiënt gehaald en tijdelijk ingevroren. Ten tweede krijgt de patiënt chemotherapie en antilichamen toegediend waarmee het afweersysteem wordt uitgeschakeld. Tot slot krijgt de patiënt zijn eigen stamcellen terug via een infuus, hiermee wordt het afweersysteem weer opgebouwd.

Effectiviteit:

Uit verschillende studies is naar voren gekomen dat de behandeling effectief is bij een groot deel van de mensen met MS. Deze groep bleef gedurende meerdere jaren vrij van ‘schubs’ en op MRI beelden werden geen nieuwe actieve laesies gevonden. Opmerkelijk is dat de behandeling kan leiden tot stabilisatie van de ziekte en bij sommige mensen zelfs tot het herstel van het functieverlies.