Wat is chronische pijn?
De definitie van pijn volgens de “International Association for the Study of Pain (IASP 1994)” luidt: “Pijn is een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging”.
1 op de 5 Nederlanders heeft pijn die niet meer overgaat, dat is chronische pijn. Van chronische pijn is sprake wanneer iemand langer dan 6 weken afwisselend of voortdurend pijn heeft. De pijn kan aanvankelijk ontstaan door weefselbeschadiging, maar ook al geneest het weefsel, kan de pijn blijven bestaan. Dit komt omdat pijn een persoonlijke ervaring is en niet altijd noodzakelijk direct veroorzaakt wordt door weefselbeschadiging. Sociale en maatschappelijke factoren beïnvloedden de beleving van pijn. Als je in een stressvolle situatie zit en het leven zit even niet zo mee, dan ervaar je de pijn meer. Dat komt mede doordat een deel van het zenuwstelsel overgevoelig is geraakt. Om dat te begrijpen gaan we even terug naar de betekenis en functie van pijn.
Alarmsysteem
Pijn is ons alarmsysteem, het waarschuwt ons om beschadiging te voorkomen. Het alarmsysteem is echter variabel en past zich aan, aan hoe we ons voelen. Als we ons in een prettige toestand bevinden en stoten bijvoorbeeld het elleboogbotje, ervaren we dat als minder heftig dan wanneer we ons ellendig voelen en alles tegenzit. En als we ons langdurig in een stressvolle situatie bevinden, stelt het alarmsysteem zich, onder invloed van allerlei biologische processen, op scherp, zodat we zelfs overgevoelig worden voor prikkels. Dit proces heet sensitisatie, en speelt een rol bij chronische pijn.
Altijd pijn hebben beperkt het leven in grote mate. Het heeft grote invloed op iemands welzijn, op het werk, het gezin, de sociale contacten, relaties en seks. Pijn heeft invloed op alles.
Revalidatie
Omdat chronische pijn blijft, is het belangrijk om ermee te leren omgaan, om te blijven bewegen ondanks de pijn, om te zorgen dat de pijn niet verhindert een optimaal leven te leiden en een sociaal isolement veroorzaakt. Dat is een hele opgave, en daarom is het belangrijk daarbij ondersteund te worden door een multidisciplinair revalidatie team.
Een multidisciplinaire aanpak is nodig omdat chronische pijn een complexe aangelegenheid is, waarbij aan alle aspecten aandacht moet worden gegeven. Ten eerste vindt er een intake gesprek en onderzoek plaats met de revalidatie arts, om de indicatie vast te stellen en om de behandeldoelen en het behandelplan te bespreken.
Vervolgens wordt onder begeleiding van een fysiotherapeut geoefend om bewegingscontrole over het lichaam te herwinnen en aan de conditie en spierkracht te werken om de belastbaarheid te vergroten. Ook kan een fysiotherapeut helpen bij het leren omgaan met de pijn door middel van ontspannings- en ademhalingsoefeningen. Een ergotherapeut kan bij het begeleiden van de activiteiten van het dagelijks leven. De begeleiding van een psycholoog helpt bij het inzicht verkrijgen in de chronische pijn en de acceptatie ervan, en door middel van cognitieve gedragstherapie weer vat te krijgen op het eigen leven.
Wat zijn de kosten
Als na de intake bij de revalidatie-arts blijkt dat revalidatie is geïndiceerd, dan wordt het programma vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft wel een verwijsbrief nodig van uw huisarts of reumatoloog naar de revalidatie arts voor een poliklinische of klinische revalidatie behandeling.