Revalidatie na een amputatie

Na een ongeluk of als gevolg van een ziekte of aandoening moet er soms een ledemaat worden geamputeerd. Voor mensen met een amputatie biedt MedifitReha een revalidatietraject. Tijdens deze behandeling leert u het maximale uit uw mogelijkheden te halen, bijvoorbeeld door het gebruik van een beenprothese.

De behandeling

Een van de belangrijke dingen die u in de behandeling leert, is het omgaan met een prothese. Dit doel bereikt u door veel oefeningen te doen. U oefent bewegingen die u nodig hebt bij algemene dagelijkse activiteiten (ADL) zoals: bij het huishouden, hobby, sport, werk en vervoer. Verschillende behandelaars begeleiden u bij de oefeningen en de revalidatie.

Wel of geen opname?

Revalideren gebeurt meestal poliklinisch; u komt dan een paar keer per week naar onze locatie in Teulada – Moraira. Soms is dat niet mogelijk. Bijvoorbeeld omdat u veel zorg nodig hebt of tijdelijk niet thuis kunt wonen. De revalidatiearts bepaalt samen met u of een opname nodig is. Hoe lang u opgenomen zal worden, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Revalidatietraject na een beenamputatie

Eerste gesprek en onderzoek

Uw behandeling begint altijd met een intakegesprek met de revalidatiearts en een fysiotherapeut. Met de informatie die uit dit onderzoek voortkomt, wordt een revalidatieplan gemaakt. Vervolgens bespreekt de revalidatiearts dit plan met u en dan kan er worden begonnen met de revalidatie.

Wondverzorging

Aan het begin van uw revalidatie is wondgenezing het belangrijkste revalidatiedoel. De hechtingen zijn dan ook nog in uw stomp aanwezig. U moet de stomp ontzien, maar het is ook belangrijk aan uw lichamelijke conditie te werken. Het aanwezige vocht in uw stomp moet bovendien zoveel mogelijk verminderd worden. Hiervoor bestaan verschillende methodes. De revalidatiearts zal met u overleggen welke methode voor u het meest geschikt is.

Staan en lopen met een prothese

De sta- en looptraining begint met staan en lopen zonder prothese. Deze training breidt u langzaam uit met het lopen met een oefenprothese en met behulp van hulpmiddelen. Voordat u een eigen prothese krijgt aangemeten, is het belangrijk dat het meeste vocht uit uw stomp verdwenen is. Uw stomp zal dan namelijk niet veel meer in grootte veranderen. Wanneer het zover is, besluit het revalidatieteam in samenwerking met de instrumentmakerij welk type prothese voor u het meest geschikt is. Het duurt een aantal weken om uw prothese te maken. Daarna start u de sta- en looptraining met uw prothese. Door de training met de prothese zal er nog meer vocht uit uw stomp verdwijnen. Uw prothese moet daarom regelmatig worden aangepast.

Verdere behandeling

Het is de bedoeling dat u na het revalideren in ons revalidatiecentrum thuis weer zo zelfstandig mogelijk functioneert, zowel met als zonder prothese en/of hulpmiddelen. Daarom is er tijdens uw revalidatieperiode ook aandacht voor uw thuissituatie (ergotherapie). Als u bijvoorbeeld een rolstoel, krukken, rollator of vervoershulpmiddelen nodig hebt, dan kunnen die in overleg met u worden aangevraagd.

Tijdens de revalidatieperiode is er ook regelmatig aandacht voor de verwerking en acceptatie van uw amputatie. Als u daar behoefte aan hebt, dan kan de psycholoog/psychotherapeut u bij die verwerking en acceptatie begeleiden.

Het eindresultaat

Hoe lang de behandeling duurt, verschilt per persoon. Dat hangt onder andere af van de genezing van uw stompwond, uw conditie en de snelheid waarmee u vaardigheden aanleert. Samen met de behandelaars werkt u eraan dat u aan het einde van de behandeling weer zo zelfstandig mogelijk bent. Wat dat in uw situatie betekent, is afhankelijk van verschillende zaken. Onder andere de hoogte van uw amputatie, uw leeftijd en de gevolgen van een eventuele bijkomende ziekte.