Neurologische Revalidatie

Revalidatie bij neurologische aandoeningen

Neurologische revalidatie is erop gericht weer zo zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving te kunnen functioneren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van uw eigen kwaliteiten en de mogelijkheden van de omgeving.

‘We halen eruit wat erin zit. Soms is dat minder dan je hoopt, maar vaak is dat meer dan je verwacht’.

Bij revalidatiecentrum Medifit kunt u terecht om te revalideren na een centrale of perifere neurologische aandoening als een CVA (hersenbloeding, herseninfarct, beroerte), NAH (niet aangeboren hersenletsel) Parkinson, ALS (amyotrofe laterale sclerose) of MS (multiple sclerose).

Revalidatie na een Beroerte, NAH, CVA, hersenbloeding of herseninfarct

CVA is de medische term voor een herseninfarct. Letterlijk betekent het Cerebro Vasculair Accident’: een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Men spreekt van NAH ( Niet Aangeboren Hersenletsel) als er op latere leeftijd letsel aan de hersenen ontstaat ten gevolge van traumatisch hersenletsel of niet traumatisch hersenletsel. Bij een herseninfarct ontstaat beschadiging van hersenweefsel door afsluiting van een bloedvat (85%) of door een bloeding (15%).

Na een CVA verliest u een deel van uw zelfredzaamheid. Om deze terug te winnen, moet u opnieuw leren om uw evenwicht, coördinatie, spierkracht, staan en het lopen te oefenen. Uw ADL (Activiteiten van het Dagelijks Leven), geheugen en concentratie moet u ook weer oefenen.

Intensieve Revalidatie na CVA/NAH

Hebt u een CVA/NAH gehad en kunt u na de ziekenhuisopname nog niet naar huis? Hebt u een indicatie voor intensieve revalidatie? Dan kunt u worden opgenomen in ons revalidatiecentrum MedifitReha. Wij verzorgen de revalidatie volgens de nieuwste inzichten en uw revalidatie is volledig persoonlijk gericht.
Wij maken behandelprogramma´s op maat. Deze programma´s zijn volgens de Nederlandse richtlijnen van revalidatiegeneeskunde. Wij kunnen echter meer individuele revalidatie uren bieden dan normaal gesproken in een revalidatiecentrum in uw eigen land, tegen dezelfde tarieven.
Wij zorgen ervoor dat uw revalidatie op de best mogelijke manier en in een prettige sfeer gerealiseerd wordt. Dit met de nodige zorg en therapie. Na de revalidatieperiode is 80% van onze patiënten weer in staat zelfstandig te leven.

Kortom:

  • Intensieve en geavanceerde revalidatieprogramma’s voor mensen na een beroerte.
  • Elk behandelprogramma wordt individueel samengesteld.
  • Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw vragen en doelen.
  • Partners en eventuele andere naasten worden door ons erbij betrokken.
  • Deze behandeling helpt u om zo snel mogelijk uw oude leven weer op te pakken.
Lees meer over CVA behandelplan
Lees meer over NAH

Revalidatie bij Parkinson, MS, ALS en myopathie

Bij aandoeningen zoals: Parkinson, MS (multiple sclerose), ALS (amyotrofe laterale sclerose) en myopathie gaan de motorische functies langzaam achteruit. De medische behandeling probeert de evolutie van de ziekte zo traag mogelijk te laten verlopen. De revalidatie is gericht op het behouden van de hoogst mogelijke levenskwaliteit door: het activeren van de bestaande fysieke mogelijkheden, valpreventie, het voorkomen van gewrichtsverstijving en spierverkorting, pijncontrole, de aanpassing van de leefomgeving aan de motorische beperkingen en het aanbieden van adequate hulpmiddelen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren. De behandelingen door het therapeutenteam gebeuren in nauw overleg met onze neuroloog, neuropsycholoog, neurochirurg, cardioloog, orthopeed en revalidatiearts.

Lees meer over PARKINSON
Lees meer over MS
Lees meer over ALS
Lees meer over MYOPATHIE

Revalidatie na aandoeningen van het perifere zenuwstelsel

De aantasting van de perifere zenuwen uiten zich onder andere in: gevoelsstoornissen, krachtverlies, verlammingen en gangstoornissen. Uiteraard zal dit uw zelfstandigheid beperken. Na diagnosestelling en verwijzing door uw behandelend geneesheer, zal de revalidatiearts u een aangepast multidisciplinair revalidatieprogramma voorstellen met bijvoorbeeld: fysiotherapie, electroacupunctuur, neuromodulatie therapie, oefentherapie en ergotherapie. De orthopedisch werktuigkundige voorziet u van eventuele hulpmiddelen.
 

Revalidatiezorg bij MedifitReha wordt uit het basispakket vergoed door alle Nederlandse zorgverzekeraars. U hoeft dus niet aanvullend verzekerd te zijn. Hiervoor is wel een indicatiestelling / verwijzing van een revalidatiearts nodig.

Klinische revalidatie na een beroerte / CVA

oktober 16th, 2018|0 reacties

Klinische revalidatie van een patiënt met een beroerte is erop gericht deze zo snel en zelfstandig mogelijk in zijn eigen omgeving te laten functioneren. Ons moto is ‘We halen eruit wat er in zit; soms

Tekst tbv weekblad De Week Psycholoog

augustus 2nd, 2017|0 reacties

Waarom een ( Neuro) Psycholoog? Het leven, een natuurlijke beweging ‘Fijn dat er wat gebeurt’ is een veelgehoorde uitspraak. U voelt zich erkent en er wordt aan gewerkt. Dat is prettig en mensen hebben het

Parkinson revalidatie programma bij MEDIFIT – Moraira

augustus 2nd, 2017|0 reacties

Het behandelprogramma voor Parkinson van revalidatie centrum Medifit richt zich op volwassenen die behandeld worden voor de ziekte van Parkinson. Ook bij volwassenen met atypische parkinsonismen kan dit behandelprogramma worden toegepast. Wij werken met verschillende

Neurologische revalidatie programma bij Medifit Moraira

augustus 2nd, 2017|0 reacties

Bij het Medifit kunt u ook terecht om te revalideren na een centrale of perifere neurologische aandoening (hersenbloeding, herseninfarct, Parkinson, amyotrofe lateraal sclerose, multiple sclerose, zenuwontstekingen ...). Waarom neurologische revalidatie? Revalidatie na een hersenbloeding of