Revalidatie na hernia operatie

Hoe ziet het MedifitReha Rug/Nek Revalidatie Programma eruit:

revalidatie na hernia operatie intake

Ieder behandeltraject start altijd met een uitgebreide intake, waarin aandacht word besteedt aan uw hulpvraag en verwachtingen. Tevens wordt een lichamelijk onderzoek verricht en worden een aantal metingen op gebied van spierkracht, stabiliteit, lenigheid en coördinatie gedaan.

Uniek in onze testmethodiek is het gebruik van het gevalideerde computergestuurde meetconcept DAVID. Hiermee zijn wij in staat om objectief uw beginniveau voor de revalidatie na hernia operatie vast te stellen en vast te leggen. De test gegevens vormen de basis voor uw revalidatie na hernia operatie programma. Dit programma wordt met behulp van een behandelprotocol voor u op maat gemaakt door ons behandelteam.

De behandeling

Wij volgen een door onszelf ontwikkeld activiteits- en gedragsgebonden behandelprotocol dat voldoet aan de internationale richtlijnen. U zult van maandag t/m vrijdag behandelsessies in de ochtend en in de middag ondergaan. U krijgt individuele en groeps revalidatie therapie in de oefenzaal, individuele therapie in behandelkamer en indien noodzakelijk hydrotherapie. De behandelingen bestaan voornamelijk uit; fysiotherapie, orthopedische manuele therapie, ergotherapie, massage, psychotherapie, acupunctuur, ontspanningstherapie, medicatie. Dit unieke protocol is onderverdeeld in twee fases, te weten:

1. de behandelfase op stoornisniveau (0-3 weken)
2. de functionele belastbaarheids fase op beperkingenniveau (2-6 weken)

De behandelfasen van het revalidatie na hernia operatie programma kenmerken zich door:

De EERSTE fase:

Individuele therapie

 • het geven van informatie en advies in relatie tot uw klachten
 • behandelingen gericht op “pijnmanagement” (mobilisatie- en manuele technieken)
 • Ontsteking bestrijding
 • Spierfunctie verbetering
 • Opvoeren belasting ruggenwervel (belasting – belastbaarheid pricipe)

Oefentherapie in de oefenzaal

 • opbouw van een oefen- en trainingsprogramma, gericht op herstel van het bewegingsgevoel. (“Hoe leer ik veilig bewegen”?)
 • Spierkracht en uithoudings vermogen verbetering
 • Coördinatie en stabiliteitstraining
 • Bewegingspatroon verbeteren
 • Functionele oefeningen (oefenen transfers, etc.)
 • Leren omgaan van de beperkingen (acceptatie)

De TWEEDE fase:

 • start van het actief stabiliserend en mobiliserend oefenprogramma
 • start van de functionele training gericht op normaliseren van de dagelijkse handelingen
 • het verbeteren van het beweeggedrag, zodat de controle over uw klachten toeneemt
 • verbeteren van mobiliteit, kracht, coördinatie, evenwicht
 • Verhogen van het aerobe uithoudingsvermogen
 • Hydrotherapie in zwembad
 • opnieuw veel aandacht voor het informeren en adviseren i.r.t. uw (rest)klachten
 • opnieuw veel aandacht voor het testen van het fysieke prestatievermogen
 • adviseren en informeren i.r.t. zelfmanagement; (Hoe word ik mijn eigen therapeut”?)

De evaluatiefase en outtake van het revalidatie na hernia operatie programma

Iedere 2de week vindt er een uitgebreide evaluatie plaats. Hierbij wordt het niveau opnieuw bepaald. Indien nodig wordt het programma bijgesteld door ons behandelteam. Hiervoor wordt eventueel contact opgenomen met uw behandelend orthopeed en/of arts.Tijdens de outtake zullen wij vooral ingaan op de vraag of uw hulpvraag is beantwoord en of de behandeling heeft voldaan aan uw verwachtingen. Tevens zullen wij, d.m.v. een eindmeting, het eindniveau vaststellen en dit vergelijken met de uitkomsten van de eerste meting, uitgevoerd aan het begin van het behandeltraject. Tenslotte wordt met u een eventueel preventief vervolgtraject besproken en informeren wij uw (huis)arts, specialist over de bereikte behandel resultaten d.m.v. een verslag.