Schouder Revalidatie

THERAPEUTISCHE BEHANDELING NA EEN ARTHROSCOPISCHE ACROMIOPLASTIEK

Er wordt gedurende 6 weken van maandag t/m vrijdag gerevalideerd.
Er wordt gewerkt volgens het onderstaande protocol, dit protocol wordt natuurlijk individueel aangepast:

 • Pendeloefeningen mogen gestart worden vanaf de 2e postoperatieve dag
 • progressieve actief geassisteerde tot actieve mobilisaties:
  • 0 – 4 weken postoperatief: mobilisaties van de schouder in aBductie binnen de pijngrenzen, rotaties binnen de pijngrenzen
  • Na de 4e week postoperatief: mobilisaties in full range of motion (FROM) zowel voor add – aBductie, endo/exorotatie, ante-retroflexie
 • actieve mobilisatie elleboog & hand/pols
 • ijsapplicaties 5 x daags zeker na inspanning

Oefentherapie:

 • 0-4 weken postoperatief:
  • rustige deltoid- en pectoralis major/minor tonificaties
  • rustige cufftonificaties
 • 4-12 weken postoperatief: o Intensieve tonificaties van schoudermusculatuur (deltoid, cuff, …) o Actieve rotatiebewegingen, ook tegen weerstand.

In de onmiddellijke postoperatieve fase is er nog geen sprake van krachttraining. De oefeningen dienen met lichte intensiteit begonnen te worden (50% van maximale kracht) en progressief opgedreven tot 60-70%.

Sporthervatting:

 • na 2 dagen :
  • aquatraining (indien wonde hermetisch beschermd, of na verwijderen hechtingen)
 • na 6 weken : fietsen & zwemmen (rustige schoolslag beweging)
 • na 3 maand:  o tennissen, volleybal, golfen, basketten, … o fietsen o competitie sport

De aangeduide tijdstippen zijn slechts indicatief en dienen aangepast te worden aan de mogelijkheden en eventuele revalidatieproblemen van de patiënt.  Bij co-pathologieën wordt in samenspraak met de chirurg en revalidatie arts geopteerd voor een conservatievere aanpak.

 

THERAPEUTISCHE BEHANDELING NA  EEN ARTHROSCOPISCHE CUFFHECHTING

Er wordt gedurende 6 weken van maandag t/m vrijdag gerevalideerd.
Er wordt gewerkt volgens het onderstaande protocol, dit protocol wordt natuurlijk individueel aangepast:

Mobiliteit:

 • Pendeloefeningen mogen gestart worden vanaf de 2e postoperatieve dag
 • progressieve passieve & actief geassisteerde mobilisaties:
  • 0-6 weken postoperatief: PASSIEVE aBductie max 90°, anteflexie max 90°, géén endorotaties (arm niet achter de rug brengen !!!)
  • 6-12 weken postoperatief: voorzichtige passieve rotaties, actief geassisteerde aBd & anteflex maximaal zo pijn het toelaat o na 12 weken: normaliseren van beweeglijkheid in alle vlakken
 • actieve mobilisatie elleboog & hand/pols
 • ijsapplicaties 5 x daags zeker na inspanning

Oefentherapie:

 • 0-6 weken postoperatief: o rustige deltoid- en pectoralis major/minor tonificaties o geen cuff tonificaties
 • 6-12 weken postoperatief:
  • actief geassisteerde cuff tonificaties ZONDER weerstand  o actief geassisteerde rotatie bewegingen
 • na 12 weken:
  • actieve cufftonificaties, indien vlot & pijnloos progressief tegen weerstand (elastiek)
  • actieve rotatie bewegingen zonder weerstand, indien de kracht goed is en pijn dit toelaat mag dit tegen weerstand progressief opgebouwd worden

In de onmiddellijke postoperatieve fase is er nog geen sprake van krachttraining. De oefeningen dienen met lichte intensiteit begonnen te worden (50% van maximale kracht) en progressief opgedreven tot 60-70%.

Sporthervatting:

 • na 2 dagen :
  • aquatraining (indien wonde hermetisch beschermd, of na verwijderen hechtingen)
 • na 6 weken : zwemmen (rustige schoolslag beweging)
 • na 3 maand:  o fietsen o zwemmen
 • na 5 à 6 maand :  o tennissen, volleybal, …. o …
  • contactsport ná overleg met de revalidatie arts!

De aangeduide tijdstippen zijn slechts indicatief en dienen aangepast te worden aan de mogelijkheden en eventuele revalidatieproblemen van de patiënt.  Bij co-pathologieën wordt in samenspraak met de chirurg geopteerd voor een conservatievere aanpak.

 

THERAPEUTISCHE BEHANDELING NA EEN ARTHROSCOPISCHE BICEPSTENOTOMIE

Er wordt gedurende 6 weken van maandag t/m vrijdag gerevalideerd.
Er wordt gewerkt volgens het onderstaande protocol, dit protocol wordt natuurlijk individueel aangepast:

Mobiliteit:

 • Pendeloefeningen mogen gestart worden vanaf de 2e postoperatieve dag
 • progressieve actief geassisteerde tot actieve mobilisaties:
  • 0 – 4 weken postoperatief:
  • mobilisaties van de schouder in aBductie binnen de pijngrenzen, rotaties binnen de pijngrenzen
  • GEEN anteflexie bewegingen actief
  • Na de 4e week postoperatief:
  • mobilisaties in full range of motion (FROM) zowel voor add – aBductie, endo/exorotatie
  • actief geassisteerde tot actieve anteflexie & retroflexie als stretching
 • actieve mobilisatie elleboog & hand/pols
 • ijsapplicaties 5 x daags zeker na inspanning

Oefentherapie:

 • 0-4 weken postoperatief:
  • rustige deltoid- en pectoralis major/minor tonificaties
  • rustige cufftonificaties
 • 4-12 weken postoperatief:
  • Intensieve tonificaties van schoudermusculatuur (deltoid, cuff, …)
  • Actieve rotatiebewegingen, ook tegen weerstand.
  • Tonificatie biceps caput brevis

In de onmiddellijke postoperatieve fase is er nog geen sprake van krachttraining. De oefeningen dienen met lichte intensiteit aangevangen te worden (50% van maximale kracht) en progressief opgedreven tot 60-70%.

Sporthervatting:

 • na 2 dagen:
  • aquatraining (indien wonde hermetisch beschermd, of na verwijderen hechtingen)
 • na 6 weken : fietsen & zwemmen (rustige schoolslag beweging)
 • na 3 maand:
  • tennissen, volleybal, golfen, basketten, … o fietsen o competitie sport (na overleg met uw revalidatie arts)

De aangeduide tijdstippen zijn slechts indicatief en dienen aangepast te worden aan de mogelijkheden en eventuele revalidatieproblemen van de patiënt.  Bij co-pathologieën wordt in samenspraak met de chirurg geopteerd voor een conservatievere aanpak.

 

KINESITHERAPEUTISCHE BEHANDELING NA  EEN ARTHROSCOPISCHE/OPEN BANKARTREPAIR

Er wordt gedurende 6 weken van maandag t/m vrijdag gerevalideerd.
Er wordt gewerkt volgens het onderstaande protocol, dit protocol wordt natuurlijk individueel aangepast:

Mobiliteit:

 • Pendeloefeningen mogen gestart worden vanaf de 2e postoperatieve dag
 • progressieve passieve & actief geassisteerde mobilisaties:
  • 0-6 weken postoperatief: PASSIEVE aBductie tot max 90°, anteflexie max 90°, géén EXOrotaties  o 6-12 weken postoperatief: voorzichtige passieve rotaties, actief geassisteerde aBductie & anteflexie maximaal zo pijn het toelaat o na 12 weken: normaliseren van beweeglijkheid in alle vlakken
 • actieve mobilisatie elleboog & hand/pols
 • ijsapplicaties 5 x daags zeker na inspanning

Oefentherapie:

 • 0-6 weken postoperatief: o rustige deltoid- en cuff tonificaties o pectoralis tonificaties doch zonder exorotatie !!
 • 6-12 weken postoperatief: o actief geassisteerde rotatie bewegingen ZONDER weerstand  o Tonificaties subscapularis
 • na 12 weken:  o actieve rotatie bewegingen zonder weerstand, indien de kracht goed is en pijn dit toelaat mag dit tegen weerstand progressief opgebouwd worden

In de onmiddellijke postoperatieve fase is er nog geen sprake van krachttraining. De oefeningen dienen met lichte intensiteit aangevangen te worden (50% van maximale kracht) en progressief opgedreven tot 60-70%.

Sporthervatting:

 • na 2 dagen:
  • aquatraining (indien wonde hermetisch beschermd, of na verwijderen hechtingen)
  • GEEN exorotatie!!
 • na 6 weken: zwemmen (rustige schoolslag beweging), géén crawl!!
 • na 3 maand:
  • fietsen
  • zwemmen
 • na 6 maand:
  • tennissen, volleybal, …. o … o contactsport ná overleg met uw revalidatie arts!

De aangeduide tijdstippen zijn slechts indicatief en dienen aangepast te worden aan de mogelijkheden en eventuele revalidatieproblemen van de patiënt.  Bij co-pathologieën wordt in samenspraak met de chirurg en revalidatie arts geopteerd voor een conservatievere aanpak.

 

THERAPEUTISCHE BEHANDELING NA  EEN PROXIMALE HUMERUSFRACTUUR MET OSTEOSYNTHESE

Er wordt gedurende 6 weken van maandag t/m vrijdag gerevalideerd.
Er wordt gewerkt volgens het onderstaande protocol, dit protocol wordt natuurlijk individueel aangepast:

Mobiliteit:

 • Pendeloefeningen mogen gestart worden vanaf de 2e postoperatieve dag
 • progressieve passieve & actief geassisteerde mobilisaties:
  • 0-3 weken postoperatief: aBductie max 90°, anteflexie max 90°, géén rotaties
  • 3-6 weken postoperatief: voorzichtige rotaties, aBd & anteflex maximaal zo pijn het toelaat
  • na 6 weken: normaliseren van beweeglijkheid in alle vlakken
 • actieve mobilisatie elleboog & hand/pols
 • ijsapplicaties 5 x daags zeker na inspanning

Oefentherapie:

 • 0-3 weken postoperatief:
  • rustige deltoid- en pectoralis major/minor tonificaties
  • geen cuff tonificaties
 • 4-6 weken postoperatief:
  • actief geassisteerde cuff tonificaties
  • actief geassisteerde rotatie bewegingen
 • na 6 weken:
  • actieve cufftonificaties tegen weerstand (elastiek)
  • actieve rotatie bewegingen zonder weerstand, indien de kracht goed is en pijn dit toelaat mag dit tegen weerstand progressief opgebouwd worden

In de onmiddellijke postoperatieve fase is er nog geen sprake van krachttraining. De oefeningen dienen met lichte intensiteit aangevangen te worden (50% van maximale kracht) en progressief opgedreven tot 60-70%.

Sporthervatting:

 • na 2 dagen:
  • aquatraining (indien wonde hermetisch beschermd, of na verwijderen hechtingen)
 • na 6 weken : zwemmen (rustige schoolslag beweging)
 • na 3 maand :
  • zwemmen
  • fietsen o tennissen o … o contactsport ná overleg met uw revalidatie arts !

De aangeduide tijdstippen zijn slechts indicatief en dienen aangepast te worden aan de mogelijkheden en eventuele revalidatieproblemen van de patiënt.  Bij co-pathologieën wordt in samenspraak met de chirurg en revalidatie arts geopteerd voor een conservatievere aanpak.