Onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk hebben verslag gedaan van positieve resultaten van een ´short stay´ heupprogramma, waarbij patiënten binnen 2 dagen ná het plaatsen van een ongecementeerde totale heup uit het ziekenhuis worden ontslagen. Deze bevindingen werden onlangs gepresenteerd in Manchester.

´Het ´korte verblijf´ programma is zeker haalbaar in algemene streekziekenhuizen,´volgens S. Dawson Bowling, MCRS in zijn presentatie voor het British Orthopaedic Association Congress. ´Dit zijn reproduceerbare stappen waarvan wij denken dat ze elders ook op deze wijze herhaalbaar zijn.´

Van 100 patiënten die werden geëvalueerd tussen de 3- en 5 jaar ná de operatie, was er één met een luxatie, één met een myocard infarct en één met een diepe infectie. Patiënten waren gemiddeld 65 jaar oud met een ASA score van 1.97 en met een verblijf van gemiddeld 1.99 nachten in het ziekenhuis.

Patiënten namen deel aan een ´joint school training´van een halve dag vóór opname, waarbij ze beoordeeld werden in een groepsessie, gevolgd door een individueel psychologisch onderzoek en een beoordeling door verpleegkundigen. Vóór de operatie kregen de patiënten alvast krukken om thuis mee te oefenen.

De chirurgen plaatsten de ongecementeerde nieuwe heup middels een minimale incisie onder een lage dosis spinale- en totale anesthesie. Ná de operatie hadden de patiënten toegang tot thuiszorg, zegt Dawson-Bowling.

Volgens Dawson-Bowling zijn de ASA score en gemiddelde leeftijd vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Van de 82 patiënten die momenteel nog onder contrôle staan is 97% tevreden met de nieuwe heup, volgens het verslag.

 

 

 

Original text below

‘SHORT STAY’ HIP ARTHROPLASTY PATIENTS SHOW GOOD RESULTS

October 18, 2012

MANCHESTER — RESEARCHERS FROM THE UNITED KINGDOM REPORT POSITIVE OUTCOMES FOR A SHORT STAY HIP PROGRAM, WHICH EDUCATES AND THEN DISCHARGES PATIENTS WITHIN 2 DAYS AFTER UNDERGOING AN UNCEMENTED TOTAL HIP ARTHROPLASTY SURGERY, ACCORDING TO A PRESENTATION HERE.

“Short length of stay is very achievable in the district general hospital setting,” Sebastian Dawson-Bowling, MCRS, says in his presentation at the British Orthopaedic Association Congress. “These are highly reproducible steps and we think the program can be applied elsewhere.”

Of 100 patients evaluated at 3-year to 5-year follow-up, there was one luxation, one heart attack and one deep infection. Patients were 65 years old on average with an American Society of Anaesthesiologists (ASA) score of 1.97 and stayed for a mean of 1.99 nights in the hospital. There was no relation between ASA score and age, according to the abstract.

Patients participated in a half-day “joint school training” program prior to admission, where they are assessed in a group session, after an individual physiological exam takes place and assessment by nurses, Dawson-Bowling said. Before surgery, the patients received crutches to practice at home.

Surgeons did a total hip replacement using an uncemented implant through a mini-posterior approach using spinal and general anesthesia. After surgery, patients had access to outreach care, Dawson-Bowling said.

Dawson-Bowling said the ASA score and mean patient age were corresponding to the national average. Of 82 patients still under follow-up, 97% continue to be satisfied with their implants, concludes the abstract.

 

 

Reference:

Dawson-Bowling S. Paper #30. Presented at: The British Orthopaedic Association Congress; Sept. 11-14, 2012; Manchester.